Voksdömpinggel folytatódott az év végi hajrá a parlamentben

-

Egyebek között a kéményseprőkre, a földtörvényre és a rendőri fizetésekre vonatkozó jogszabályokat fogadott el az Országgyűlés kedden. Módosul a szabálysértési törvény, és ingyenessé válik több igazgatási eljárás.


Kivették a földtörvény alkotmányellenes pontjait

Az Alkotmánybíróság a földtörvénnyel kapcsolatban korábban kimondta, hogy alkotmányellenes, ha kétharmados többséget igénylő részeket feles többséggel fogadnak el. Azt is kifogásolta, hogy bizonyos védett természeti területek kezelését a nemzeti parki igazgatóságoktól a Nemzeti Földalap venné át, mivel az elsődlegesen nem természetvédelmi, hanem gazdasági elvek alapján működik.

Az Alkotmánybíróság által problémásnak vélt rendelkezéseket a keddi határozat során elhagyták, viszont azt a pontot továbbra is bent hagyták, amely egyes, magántulajdonba került védett természeti területek kisajátításának határidejét 3 évvel meghosszabbítja.

A törvénnyel lehetővé válik egyes, a Nemzeti Földalapba tartozó földterületek esetében a haszonbérleti szerződések felmondása, illetve az előhaszonbérleti jogok megszüntetése. Utóbbi azokra is vonatkozik, amelyeket még a korábbi földtörvény hatálya alatt kötöttek. Az Alkotmánybíróság megállapítása szerint ez a passzus sem alaptörvény-ellenes.


Átalakul a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szervezeti átalakításáról is döntött az Országgyűlés: a NAV háromszintű kormányhivatalból kétszintű központi hivatallá alakul. A felső szinten lesz a központi irányítás, az alsó szinten pedig az állampolgárokkal, vállalkozásokkal közvetlen kapcsolatban álló megyei igazgatóságok.

A NAV a továbbiakban a Nemzetgazdasági Minisztérium alatti központi hivatalként működik, és továbbviszi a rendvédelmi feladatokat, vezetőjének feladat- és hatásköreit az NGM államtitkára és helyettes államtitkárai látják el. Megvalósul az adó- és vámigazgatási szerv integrációja, megszűnnek a regionális szervek, s összeolvad a 19-19 megyei, 3-3 fővárosi és 1-1 kiemelt adó- és vámigazgatóság.


Nő a rendvédelmi dolgozók fizetése

5 százalékkal emelkedik a rendvédelmi dolgozók bére 2016-ban. A parlament mostani döntése ezenkívül rendez néhány összeférhetetlenségi szabályt és a rendfokozat kérdéseit, továbbá rögzíti az illetményre és szabadságra vonatkozó garanciális rendelkezéseket külföldre vezénylés esetén.


Nem került bele a törvénybe az eredeti javaslat azon része, amely lehetővé tette volna a nemzetbiztonsági szolgálatoknak, hogy a tartalomszolgáltatók és médiavállalkozások munkavállalói közé ültessenek ügynököket.


Mostantól nem közpénzzel mentik ki a bankokat

Ugyancsak elfogadták a képviselők az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó jogszabályt. Az Egységes Szanálási Rendszer nevű kormányközi megállapodás létrejötte a pénzügyi válságra adott válasz annak érdekében, hogy az esetlegesen pénzügyi nehézségbe kerülő hitelintézetek szanálása, életképessé tétele ne költségvetési pénzekből, hanem túlnyomórészt a befektetők és nagybetétesek hozzájárulásából, ennek sikertelensége esetén az előre – a tagállamok hitelintézetei által – feltöltött pénzügyi alapból történjen.


Módosították a szabálysértési törvényt

Az új jogszabály értelmében már a csekély mennyiségű, 10 grammot meg nem haladó új pszichoaktív szer birtoklása is szabálysértésnek minősül a jövőben.


A jövőben a járművezetéstől való eltiltás idejébe beleszámít a vezetői engedély helyszíni elvételétől vagy a hatóságnál történő leadása napjától eltelt idő is.

Újdonság az is, hogy a büntetőjoghoz hasonlóan a fiatalkorúak esetében lehetőség lesz a szabálysértési elzárás végrehajtásának próbaidőre történő felfüggesztésére. A felfüggesztés tartama egy hónaptól hat hónapig terjedhet.

Új jogintézmény a szabálysértések területén a megkeresés, amellyel a bíróság és a rendőrség arra kap felhatalmazást, hogy egy ismeretlen ember miatt – az elzárással is sújtható szabálysértés miatt indult eljárásban – a tényállás tisztázása érdekében állami vagy önkormányzati szervet, hatóságot megkeressen, és tőlük tájékoztatást kérjen.


Bizonyos igazgatási eljárások ingyenessé válnak

A többi között az erkölcsi bizonyítvány kiállítása és több esetben a személyazonosító okmányok pótlásának eljárása sem kerül majd pénzbe. Ugyancsak illetékmentesen állítják ki a jövőben a cégkivonatokat, a cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratokat, de térítésmentes lesz a vállalkozói igazolvány kiadása vagy az üzlet működési engedélyével kapcsolatos eljárás is.


A személyi igazolvány és lakcímkártya kiállításának illetéke is megszűnik, valamint az az eljárás, amely a családi állapot megváltozása miatti névváltozás okán indul, de az ellopott okmányokat is ingyenesen állítják ki újra, ahogy a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványát is. Első alkalommal a jogosítványt is illetékmentesen kaphatja mindenki.


Változás a kéményseprőiparban

A kéményseprőipari tevékenység újraszabályozása alapján az önkormányzatok a törvény hatálybalépésétől számított huszonegy napon belül dönthetnek, hogy a hatályos közszolgáltatási szerződésük alapján, annak lejártáig biztosítják a szolgáltatást, vagy 2016. július 1-jétől felmondják azt. Utóbbi esetben a tevékenységet a kormány által kijelölt szolgáltató látja el. A helyhatóság a hatályos közszolgáltatási szerződést nem hosszabbíthatja meg és nem köthet helyette újat.


A szabályozás rögzíti azt is, hogy magántulajdonban levő ingatlan esetén a szolgáltató az előzetes írásbeli értesítése szerinti első és második időpontban térítésmentesen végzi feladatait, a harmadik időpontban viszont a közszolgáltatási díj harminc százalékát meg kell fizetnie az ügyfélnek kiszállási díjként. Nem természetes személy esetében díjköteles a közszolgáltatás.


Árszabályozás a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításban

A parlament arra kötelezte a biztosítókat, hogy meglévő ügyfeleiknek jövőre már nem kínálhatnak az új ügyfeleknek kínáltnál hátrányosabb díjtarifát. A döntés alapján a biztosítók ekkortól már csak korábbi ügyfeleik hűségét tudják elismerni díjtarifájukban. Kormánypárti politikusok szerint ezt azért szükséges szabályozni, mert egyes biztosítók az elmúlt években csak az új ügyfeleknek tettek kedvezőbb ajánlatot a következő biztosítási időszakra, míg a régiek szerződése az újakhoz képest rosszabb feltételekkel módosult, hacsak nem védték ki ezt azzal, hogy újrakötötték biztosításukat, ami viszont időrabló foglalatosság volt.