Verhették a gyerekeket a szigetvári gyerekotthonban

-

Az ombudsman állampolgári bejelentésre vizsgálta, mi a helyzet a szigetvári speciális gyermekotthonban, és komoly hiányosságokat, visszás intézményi gyakorlatot tárt fel. A kormányhivatal gyámügyi osztálya Székely László ombudsman megkeresésére megtette a szükséges intézkedéseket, ezenkívül a szaktárca közreműködését kérte a rendszerszintű aggályok megoldása érdekében.


A biztosnak küldött névtelen beadvány szerint a szigetvári speciális gyermekotthonban gyermekfelügyelők képzettség és gyakorlat nélkül dolgoznak. A beadvány arról is beszámolt, hogy a férfi gyermekfelügyelők többször is fizikailag bántalmazták a gondozott gyerekeket. A biztos az ügyben hivatalból vizsgálatot indított és a gyermekotthon működésének ellenőrzésére az illetékes Baranya Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának vezetőjét kérte fel.

Az osztályvezető válasza szerint a gyermekotthonban még a megkeresést megelőzően helyszíni ellenőrzést tartottak, amely több hiányosságot és jogsértést tárt fel. A szakmai munkakörökben alkalmazottak létszáma például nem felel meg a jogszabályi előírásnak, a munkatársak nem tudnak szupervízión részt venni.

Kiderült az is, a biztonsági elkülönítőt nem a jogszabályoknak megfelelően alakították ki; a magántanulók nem végzik el az iskolát; kevés szabadtéri sporteszköz található az otthonban. A hatóság mindezek alapján az intézmény fenntartóját a hiányosságok megszüntetésére szólította fel.

A gyerekek verése sem volt kizárható. A Kormányhivatal vizsgálata azt is igazolta, hogy a gyermekotthonban öt munkatársnak nincs meg a jogszabályban előírt képesítése, nincs fejlesztőpedagógus, a munkatársak közül négyen - köztük a vezető is - nem dolgoznak egy éve az intézményben.

Székely László ombudsman megállapította, hogy a betöltetlen munkakörök, a nagyarányú fluktuáció, a képesítések hiánya oda vezet, hogy a speciális szükségletű, fokozott védelmet igénylő gyermekek számára nem biztosított az állandóságot, érzelmi biztonságot nyújtó teljes körű ellátás. A biztos szerint ez a huzamosabb ideje fennálló helyzet a gyerekek jogait veszélyezteti.