Vatikáni forradalom: női szerpapok lehetőségét vizsgálják

-

Nők diakónussá szentelésének lehetőségét vizsgálja a Vatikánban egy most felállított, 13 tagú bizottság. Ez lehet az első lépés abba az irányba, hogy egyszer akár nőket is pappá szenteljenek.


Egyháziak és világiak, nők és férfiak alkotta, tizenhárom fős bizottságot állított fel Ferenc pápa a női diakónusi szolgálat tanulmányozására – közölte a Vatikán kedden. A kérdést tanulmányozó bizottság elnöke Luis Francisco Ladaria Ferrer spanyol érsek, a Hittani Kongregáció titkára lett.

A bizottság tagjai között szerzetesnők, papok és világiak vannak, többek között Mary Melone olasz ferences szerzetesnő, teológus, az Antonianum római katolikus egyetem rektorasszonya, Marianne Schlosser, a bécsi egyetem teológiaprofesszora és a nemzetközi teológiai bizottság tagja, Nuria Calduch-Benages spanyol szerzetesnő, a Pápai Biblikus Bizottság tagja. A bizottság feladata annak vizsgálata lesz, hogy a nők tölthetnek-e be diakónusi szolgálatot, és ez a szolgálat milyen feladatokat jelenthet.

Ferenc pápa május 12-én fogadta a Vatikánban az egész világból érkezett női szerzetesrendek mintegy kilencszáz főnökasszonyát. A találkozón lehetségesnek nevezte a női diakonátus bevezetését. Kijelentette: „Az egyháznak be kell vonnia a felszentelt és a laikus nőket a konzultációban való részvételbe, de a döntéshozatalba is, mivel szüksége van a nők szemléletére. A nőknek az egyházban való növekvő szerepe nem feminizmus: az egyház iránti felelősség megosztása a keresztségben részesült minden személynek joga, férfiaknak és nőknek egyaránt.”

Az egyik szerzetesnő tette fel a kérdést az egyházfőnek, hogy a nők miért vannak kizárva a diakónusi szolgálatból. Ferenc pápa ezt követően jelentette be, hogy bizottságot állít fel a kérdés tanulmányozására. Másnap Federico Lombardi szentszéki szóvivő is hangsúlyozta, hogy Ferenc pápa nem a női diakonátus bevezetéséről beszélt, hanem az ezt tanulmányozó bizottság felállításáról.

A jelenleg csak férfiaknak fenntartott diakónus (szerpap) szolgálat az egyházi rend első fokozata. A diakónus áldozópappá még nem szentelt személy. A II. vatikáni zsinat szerint megszabott feladata a keresztség, az oltáriszentség kiszolgáltatása, közreműködés házasságkötésben, temetés, zsolozsma, paraliturgiák vezetése. A misén felolvassa az evangéliumot, homíliát mondhat, segédkezik a püspöknek, illetve papnak.

Ferenc pápa a megválasztása óta a nők egyházi szerepének erősítését szorgalmazza. Beszédeiben gyakran hangsúlyozza, hogy problémamegoldáskor nők véleményét is meghallgatja, mivel a nők „képesek a dolgok mögé látni”. Ferenc pápa idén a nagycsütörtöki lábmosás szertartását is úgy módosította, hogy a papok szerzetes és laikus nők lábát is megmoshatják.