Válsághelyzetet hirdetett a kormány két megyére

Fotó: MTI / Ujvári Sándor

-

HÁTTÉR

Nem váratlan a bejelentés, legutóbb tegnap utalt arra Orbán Viktor miniszterelnök, hogy megtörténik. Az indok, hogy tömeges bevándorlás van.


Bács-Kiskun és Csongrád megyére érvényes a válsághelyzet – jelentette be Kovács Zoltán kormányszóvivő Szegeden. A rendelkezés kedden 12.30-13 óra körül lép hatályba – közölte, hozzátéve, hogy a válsághelyzet addig marad érvényben, amíg arra szükség van. Kovács hangsúlyozta, mindenkinek - a valódi menekülteknek is - elemi érdeke, véget érjen az illegális migráció. A szóvivő szerint az ideiglenes biztonsági határzár kialakítása, a jogszabályváltozások, illetve a határ őrizetének megerősítése minimalizálni fogja az illegális migrációt.


Mi is az a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet?

Szeptember 4-én fogadta el az Országgyűlés a tömeges bevándorlás kezelését célzó kormányzati törvénycsomagot, amely szeptember 7-én jelent meg a Magyar Közlönyben, és ma lépett hatályba. Ez hatalmazta fel a kormányt válsághelyzet kihirdetésére tömeges bevándorlás esetén. És még nagyon sok mindenre, erről korábban itt írtunk. A válsághelyzet elrendelésének feltételei a törvénymódosítás szerint a következők:


„Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet

80/A. § (1) Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet rendelhető el, ha

a) a Magyarországra érkező elismerést kérők száma

aa) egy hónap átlagában a napi ötszáz főt,

ab) két egymást követő hét átlagában a napi hétszázötven főt vagy

ac) egy hét átlagában a napi nyolcszáz főt

meghaladja,

b) a Magyarországon a tranzitzónában tartózkodók száma – a külföldiek ellátásában közreműködő személyeket nem számítva –

ba) egy hónap átlagában a napi ezer főt,

bb) két egymást követő hét átlagában a napi ezerötszáz főt vagy

bc) egy hét átlagában a napi ezerhatszáz főt

meghaladja,

c) az a) és b) pontban meghatározott eseteken kívül bármely olyan migrációs helyzettel összefüggő körülmény alakul ki, amely valamely település közbiztonságát, közrendjét vagy a közegészségügyet közvetlenül veszélyezteti, különösen, ha az adott településen vagy annak külterületén található befogadó állomáson vagy a külföldiek elhelyezését biztosító egyéb létesítményben zavargás tör ki, vagy erőszakos cselekményeket követnek el.

(2) A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet az országos rendőrfőkapitány és a menekültügyi hatóság vezetője kezdeményezésére, a miniszter javaslatára a Kormány rendeletben rendelheti el. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész, illetve annak meghatározott területére rendelhető el.

(3) A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet feltételeinek a fennállását az országos rendőrfőkapitány és a menekültügyi hatóság vezetője köteles folyamatosan figyelemmel kísérni, és ha a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet elrendelésének a feltételei nem állnak fenn, kezdeményezni a miniszternél, hogy tegyen javaslatot a Kormánynak a (2) bekezdés szerinti kormányrendelet hatályon kívül helyezésére. A miniszter javaslatát a Kormány részére haladéktalanul benyújtja, amelyet a Kormány soron kívül köteles megtárgyalni és – ha a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet elrendelésének a feltételei nem állnak fenn – a (2) bekezdés szerinti kormányrendeletet hatályon kívül helyezni.

(4) A (2) bekezdés szerinti kormányrendelet legfeljebb hat hónapig marad hatályban, kivéve ha a Kormány annak hatályát meghosszabbítja. A Kormány a (2) bekezdés szerinti kormányrendelet hatályát akkor hosszabbíthatja meg, ha a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet elrendelésének a feltételei a meghosszabbítás időpontjában fennállnak.

(5) A (2) bekezdés szerinti kormányrendelet hatályának meghosszabbításáról a Kormány az Országgyűlés rendészettel foglalkozó állandó bizottságának beszámol.

(6) A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben a 80/B–80/G. § szerinti szabályokat kizárólag a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet kiváltó okok kezeléséhez szükséges, a (2) bekezdés szerinti kormányrendeletben meghatározott területen, az annak kezeléséhez szükséges mértékben lehet alkalmazni.


Migránsok transzparenssel a régi Horgos-Röszke határátkelőhely szerb oldalán 2015. szeptember 15-én. A szöveg jelentése: Európa, elveszítetted az emberiességedet.