UPC : Magyar Állam: 0:1

-

Igenis joga van a magyar hatóságoknak, hogy adatokat kérjenek a UPC-től - mondta ki az Európai Bíróság.


A szolgáltató a miatt fordult a testülethez, mert ő úgy értelmezte a törvényt, hogy tekintve, hogy luxembourgi székhelyű a társaság és műholdon küldi a jeleket, a magyar hatóságok semmiféle adatot nem kérhetnek tőle - pláne az adatátadás megtagadásáért nem bírságolhatják meg. Az Európai Bíróság szerint azonban ebben nincs igaza. Az ítészek döntésükben rámutatnak, hogy a UPC által nyújtott szolgáltatás „elektronikus hírközlési szolgáltatásnak” minősül, a tagállamok pedig megkövetelhetik a területükön végzett ilyen tevékenység megkezdésének nyilvántartásba vételét. A nemzeti hatóságok tehát megkövetelhetik olyan adatok szolgáltatását a vállalkozásoktól, amelyek szükségesek annak érdekében, hogy – amennyiben panasz érkezik hozzájuk, vagy saját kezdeményezésükre vizsgálatot folytatnak – ellenőrizhessék a fogyasztóvédelemre vonatkozó feltételek tiszteletben tartását. Ebben az összefüggésben a tagállamok felügyeleti eljárásokat is indíthatnak egy másik uniós tagállamban letelepedett elektronikus hírközlési szolgáltató tevékenységével kapcsolatban.