Újra a parlament előtt a kérdés: büntethető-e a hajléktalanság?

Forrás: Police.hu

-

Kedden szavaz a parlament Szél Bernadett LMP-s képviselő törvénymódosítójának tárgysorozatba vételéről. A módosító lényege, hogy a szabálysértési törvényből kikerüljön az életvitelszerű közterületen tartózkodás büntetése.


A Város Mindenkié (AVM) csoport megkeresésére Szél Bernadett 2015 őszén nyújtotta be először a módosító javaslatát annak érdekében, hogy csak azért ne lehessen valakit megbüntetni, mert hajléktalanként közterületen él, tartózkodik. A törvényjavaslatot a Honvédelmi és rendészeti bizottság kétszer elutasította, viszont az LMP kezdeményezte, hogy az országgyűlés plenáris ülése döntsön a javaslat tárgysorozatba vételéről. A házbizottság döntése alapján a parlament erről 2016. április 11-én vitázik és 2016. április 12-én szavaz.


A Város Mindenkié csoport azt írja, hogy az Alkotmánybíróság korábban, 2012 végén már hatályon kívül helyezte a jelenlegi törvényi tényállás egy korábbi változatát, azt ugyanis az alapvető emberi jogokat sértő embertelen gyakorlatnak vélték. „Önmagában az, hogy valaki a közterületen éli az életét mások jogát nem sérti, kárt nem okoz, a közterület rendeltetésszerű használatát, a közrendet nem veszélyezteti”, így „sem a hajléktalanoknak a közterületekről való eltávolítása, sem a szociális ellátások igénybevételére való ösztönzése nem tekinthető olyan legitim, alkotmányos indoknak, amely a hajléktalanok közterületen élésének szabálysértéssé nyilvánítását megalapozná” – idézik az AB határozatát.

Ennek ellenére az életvitelszerű közterületen tartózkodás 2013 ősze óta megint szabálysértésnek számít Magyarországon.

Az AVM a keddi szavazást követően tüntetést szervez a Kossuth térre.