Újabb tudnivalók jelentek meg a Quaestor-károsultaknak

Fotó: VS.hu / Zagyi Tibor

-

Május 6-ától országszerte csak 26 helyen lehet intézni a panaszokat, és az ügyintézésre csak egy hónap van. Mindez a Quaestor-kötvényesekre vonatkozik, függetlenül attól, hogy számukra valós vagy fiktív vállalati értékpapírt állítottak ki. Azok, akiknek értékpapírszámlájuk volt, abban reménykedhetnek, hogy befektetésük megvan hiánytalanul, illetve 30 millió forintig kártalanítja őket a Befektetővédelmi Alap, avagy a felszámolás során találnak annyi vagyont, amennyiből kártalaníthatják őket.


A kormány országszerte 26 kormányablakot jelölt ki, ahol be lehet nyújtani a Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapjának a kérelmeket. Ez azt jelenti, hogy a megyei jogú városokban, valamint Budapesten két helyszínen, illetve Gyöngyösön lehet intézni ezeket az ügyeket.

A kormányablakhoz az Alapnak címzett kérelmeket zárt borítékban kell benyújtani, a borítékon pedig fel kell tüntetni az Alap nevét és feladóként a kérelmező nevét és címét. A benyújtó a kérelem átvételéről elismervényt kap.

A kérelem benyújtásával összefüggő egyéb szabályokat az Alap kárrendezési szabályzata tartalmazza. Az erről szóló rendelet május 6-án lép hatályba, és június 6-án hatályát veszti. Vagyis a kérelem benyújtásának ezen módjára egy hónap áll rendelkezésre.

A Quaestor-törvény hatálya alá tartozó ügyfelek, akik a Quaestor Értékpapír Zrt.-vel kötöttek szerződést, ezekben a napokban egyenlegközlő igazolást kapnak postán. A kárrendezésre vonatkozó igényüket ezen egyenlegközlő igazolás alapján kell benyújtaniuk a Quaestor Károsultak Kárrendezési Alaphoz.

Ha az egyenlegközlő igazolással kapcsolatban észrevételük van az ügyfeleknek – az eltérés okát igazoló dokumentumokkal – a kézhezvételt követő 8 napon belül jelezhetik kizárólag postai úton a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. címére: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. A borítékra rá kell írni, hogy „Észrevétel Quaestor kötvény”. Visszajelzés hiányában az egyenlegközlőben foglaltak elfogadottnak tekintendőek.

Aki nem kap egyenlegközlő igazolást május 18-áig, az jelezheti ezt a quaestor@psfn.hu e-mail címen vagy a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. címén (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.). A tárgyban, illetve a borítékon fel kell tüntetni, hogy „Egyenlegközlő igazolást kérek”.

Mindemellett a kötvényeseknek is azt ajánlják, hogy a felszámolás folyamatába is jelentsék be hitelezői igényüket. Ezt legkésőbb 2015. június 1-jéig, kizárólag postai úton tehetik meg a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. címére. A borítékon fel kell tüntetni:„Hitelezői igény”.