Több mint 700 zarándok halála borította gyászba a Haddzsot

Fotó: AFP / MOHAMMED AL-SHAIKH

-

Idén is hívők milliói látogatnak a mekkai Szent Mecsethez, hogy megérinthessék a Kába követ. Idén két tragédia is történt a haddzs helyszínein, két hete 107-en haltak meg, amikor az erős szélben ledőlt egy daru a mekkai nagymecsetnél, csütörtökön pedig több mint hétszázan meghaltak, amikor 3 kilométerre a várostól, Mina településnél egymást taposva, pánikszerűen menekülni kezdtek az emberek.


A mekkai zarándoklat az iszlám ötödik pillére. Minden muszlimnak kötelessége legalább egyszer életében – ha megteheti – elvégezni a zarándoklatot Mekkába, a Szent Mecsethez


A férfiak két varratlan vászonleplet, a nők egyszerű, bokájukat és karjukat eltakaró fehér ruhát viselnek, azonban arcukat nem fedik be, hiszen a férfiak szíve ilyenkor tiszta. A ruhát akkor kell ima elmondása közben magukra ölteni, amikor megérkeznek a szent kerület kapujához. A muszlimok ezt a ruhát olyan nagy becsben tartják további életük során, hogy sokan ebben is temetkeznek el


Két hete az erős szélben ledőlt egy daru a mekkai nagymecsetnél, 107 ember halt meg a balesetben. A daru azért állt a nagymecsetnél, mert bővítik az épületet, hogy még több, 2,2 millió zarándok férjen el benne egyszerre


A zarándoklat rituális mosakodással kezdődik, majd azonnal a Kába kő hétszeri megkerülése (taváf) következik az óramutató járásával ellentétesen. A zarándokok Allah nevét kiáltják. A taváf a keleti saroknál kezdődik, ahol – amennyiben lehetőség van rá – a követ, illetve az azt takaró leplet megcsókolják


A zarándokok isznak a mecset udvarán fakadó Zamzam-forrás vizéből, amelyet Allah fakasztott Ábrahám második feleségének, Hágárnak és fiának, Izmaelnek, hogy szomjan ne haljanak


Majd Hágár példáját követve hétszer futnak a Szafát- és Marwá-hegyek között, felidézve, ahogy Ábrahám felesége és fia vizet keresett a sivatagban. Ezt követően elzarándokolnak az Arafát hegyéig, azaz „a kegyelem hegyéig”, ahol Isten megbocsátott Ádámnak és Évának. Az Arafát hegyre a kilencedik napon délig kell megérkezniük a zarándokoknak


Miután az Arafát hegyén megvizsgálták lelkiismeretüket és tisztaságukat, prédikációt hallgatnak, elmélkednek késő délutánig a hívők, majd visszaindulnak


Az út során megpihennek Muzdalifában, itt töltik az éjszakát is


A tizedik napon, napfelkeltekor a zarándokok továbbindulnak Minába, ahol áldozatot mutatnak be, és kövekkel dobálják meg a Sátánt jelképező oszlopokat, arra emlékezve, hogy a Sátán megkísértette Ábrahámot és családját. A zarándokok ezzel jelképezik, hogy ellentmondanak a Sátánnak


Ezután az anyagi helyzettől függő állatáldozatot mutatnak be, majd visszatérnek a Kábához, ahol azt újból hétszer megkerülik


Több mint 700-an meghaltak, és a sérültek száma is több százra rúg az idei mekkai zarándoklaton


A baj 3 kilométerre a várostól, Mina településnél történt, ahol az okozta a katasztrófát, hogy a résztvevők egymást taposva pánikszerűen menekülni kezdtek. Hogy mi váltotta ki a tömeg rémületét, egyelőre nem tudni


A Szent Mecset területén tilos az illatszerek használata, a köröm- vagy a hajvágás, a veszekedés, a viszály, de a szexuális érintkezés és a mulatozás is


A haddzs befejeztével a zarándokok lemossák magukról az eddigi erőfeszítéseik verejtékét, majd levágják a hajukat és a szakállukat. Bár a ritus ezt nem írja elő, sok zarándok teljesen kopaszra borotváltatja a fejét


A mekkai zarándoklat a muszlim holdnaptár 12. hónapjának 8. és 10. napja között végzendő, ezért a 365 napos napévet számoló nyugati naptár szerint mindig más időpontra esik