Sztálin fejét még szétzúzták, aztán Csepel is feladta

Forrás: INTERCONTINENTALE

1956. november 4-én szovjet csapatok lepték el az országot, hajnalban pedig a Szovjetunió által kinevezett ellenkormány Kádár János vezetésével átvette a hatalmat. Ma van az emlékezés napja, az 1956-os forradalom leverésének emléknapja, egyben nemzeti gyásznap.


November elején még tartották magukat a forradalmi ellenállók, 5-én egy utolsó, összehangolt szovjet támadást is sikerült visszaverni


A szovjet csapatok már hajnalban bevonultak a fővárosba is egyszerre három irányból, előbb a pesti oldalt a Duna teljes vonalában ellenőrzésük alá vonva, majd Budára is átkelve


November 6-án óriási túlerővel szemben összeomlott a vidéki ellenállás, majd a budapesti ellenálló központok, így a Széna téri, a Gellért-hegyi és az óbudai, végül pedig a Corvin közi is, ahol mintegy 500 ember esett fogságba


A szabadságharc legtovább kitartó harcosai a csepeli ellenállók voltak


Csepel november 11-i elfoglalásával a szovjet csapatok felszámolták a fegyveres ellenállást a fővárosban


A Szovjetunió által létrehozott Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány a fővárosi harcok idején erős szovjet védelem alatt Szolnokon tartózkodott, ahol megkezdték az új karhatalom megszervezésétÜllői út a Ferenc körút felé nézve, balra a Kilián laktanya, előtte Maléter Pál harckocsija


Nagy Imre miniszterelnök a Kossuth rádióban elmondott beszéde után több kormánytaggal és családjukkal a jugoszláv követségre menekült


November 7-én hajnalban Kádár János és kormányának tagjai szovjet harckocsik kíséretében megérkeztek Budapestre


Az ellenállás leverése után Kádár János újabb rádióbeszédet tartott, amelyben a felkelést levertnek nyilvánította. Ezzel összhangban a Népköztársaság Elnöki Tanácsa formálisan ekkor mentette fel a Nagy Imre-kormányt, választotta meg a Kádár-kormányt, és ezen döntéseit a Magyar Népköztársaság hivatalos lapja, a Magyar Közlöny közzétette


Nyugati (Marx) tér a Nyugati pályaudvar elől nézve. A szovjet csapatok ideiglenes kivonulása 1956. október 31-én


A forradalom kitörését követő néhány hét alatt mintegy 200 000 ember menekült el az országból, túlnyomórészt a zöldhatáron át