Sérülnek a külföldi gyerekek jogai Magyarországon

-

Az ellentmondó szabályozás miatt az itt élő gyerekeknek sem a kötelező iskoláztatását, sem az ingyenes tanítását nem tudják megoldani. Az ombudsman különösen sok esetben szembesült a problémával a Magyarországon élő, de román állampolgárságú gyermekeknél.


Székely Lászlóhoz több olyan jelzés érkezett, amely szerint a Magyarországon munkát vállaló külföldi, elsősorban román állampolgárságú szülőkkel itt tartózkodó gyermekek számos esetben nem járnak iskolába. Szüleik ugyanis arra hivatkoznak, hogy rájuk a hazájuk szerinti oktatási rendszer szabályai vonatkoznak, ennek alapján pedig a gyerekeik magántanulók.

A tapasztalatok szerint ugyanakkor az érintett családokban a gyermekek sem Magyarországon, sem pedig az állampolgárságuk szerinti országban nem tesznek eleget tankötelezettségüknek, ami jelentősen megnehezíti az oktatáshoz való jog érvényesülését. Az ENSZ nálunk is hatályos gyermekjogi egyezménye kimondja, hogy az alapfokú oktatás mindenki számára kötelező és ingyenes.

Az alapjogi biztos álláspontja szerint a Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgárságú, de egyben a külföldön tartózkodó magyar állampolgárságú gyermekek oktatáshoz való joga szempontjából is aggályos, hogy a tankötelezettség teljesítését pusztán bejelentéshez kötik, nem kell a szülőknek a saját országuk szerinti hatóságnál igazolniuk az oktatásban való tényleges részvételt.

Az ombudsmani vizsgálat azt is feltárta, hogy a hatályos magyar szabályok a nem magyar állampolgárságú gyermekek esetében mind a tankötelezettséget, mind az oktatás ingyenességét a szülő 90 napot meghaladó tartózkodási engedélyéhez, illetve elismerési kérelem benyújtásához kötik. Vagyis sem a kötelező iskoláztatást, sem annak ingyenességét nem biztosítják teljes körű mértékben.

Székely László szerint ennek az eleve sérülékeny csoportnak, amely a magyar nyelvet nem vagy csak gyengén beszéli, azok a tagjai a legkiszolgáltatottabbak, akiknél rendezetlen a szülők tartózkodásának jogi státusa, illegálisan vagy csak részben legálisan élnek Magyarországon.