Rámordult az ÁSZ az Antall József Alapítványra

Forrás: Állami Számvevőszék

-

A számvevőszék szerint törvénysértések és szabálytalanságok kísérik a Jólét és Szabadság pártalapítványának működését.


Számos törvénysértést és szabálytalanságot tárt fel az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az Antall József Alapítvány (AJA) 2012–2013. évekre vonatkozó ellenőrzése során. Kiderült, hogy a két évvel ezelőtti számvevőszéki ellenőrzés során tett javaslatok jelentős részét sem hajtották végre.

A számvevőszék törvényi felhatalmazás alapján kétévente ellenőrzi a központi költségvetésből rendszeres támogatásban részesülő pártalapítványok gazdálkodását. Ilyenkor értékelik a gazdálkodás törvényességét, az éves jelentések és az éves számviteli beszámolók megfelelését a jogszabályi előírásoknak, valamint azt, hogy a könyvvezetés során betartották-e a vonatkozó jogszabályi és belső előírásokat.

Jogszabályi előírás ellenére az alapítvány kuratóriuma 2012-ben nem döntött az alapítvány költségvetéséről. Az ellenőrzött időszakban az alapítvány egy esetben kuratóriumi döntés nélkül nyújtott támogatást, továbbá egy esetben nem volt biztosított a kapott támogatások cél szerinti felhasználása. A támogatottak nem teljesítették a szerződésben előírt módon az elszámolási kötelezettségüket, amivel kapcsolatban az AJA a belső előírás ellenére nem tett intézkedést.

Az AJA könyvvezetésének szabályozottsága nem felelt meg teljes mértékben a törvényi előírásoknak, mivel nem rendelkezett az eszközök és források értékelési szabályzatával, valamint a számviteli szabályzatok aktualizálására sem került sor. Az alapítvány könyvvezetésének gyakorlata az ellenőrzött időszakban nem felelt meg teljeskörűen a jogszabályban foglaltaknak, mivel a bizonylatok kötelező alaki és tartalmi követelményeire vonatkozó előírásokat nem tartották be maradéktalanul.

Az alapítvány az előző ÁSZ-ellenőrzés által feltárt szabálytalanságok megszüntetésére készített intézkedési tervben az ÁSZ által megfogalmazott 18 javaslat alapján tervezett intézkedésekből hármat teljes egészében, kettőt részben teljesített, tizenhármat azonban nem hajtott végre, ezáltal az ÁSZ javaslatainak többsége nem hasznosult.