R25: Schmidt Mária és TGM

Fotó: István Hajdu

-

Mit szúrtunk el, vagy mit szúrtak el ők? Mit gondolnak a rendszerváltásról annak 25. évfordulóján közéleti szereplők? Körkérdésünkre adott válaszaikat párosával közöljük, naponta. Ma Schmidt Máriáét, a Terror Háza Múzeum főigazgatójáét és Tamás Gáspár Miklós filozófusét.


Schmidt Mária – Le kellene szokni a panaszkodás kultúrájáról


-


1. Huszonöt év távlatából nézve sikeresnek tartja-e a rendszerváltást? Jó, jobb vagy rosszabb lett az élet Magyarországon a rendszerváltásnak köszönhetően?


Huszonöt év elteltével megállapíthatjuk, hogy a magyar rendszerváltoztatás, ahogy az egész régióé is, sikertörténet. 1989–90-ben a magyarok és a térség népei a saját kezükbe vették sorsuk irányítását, nem voltak hajlandóak tovább eltűrni az idegen uralmat és az általa rájuk kényszerített kommunista diktatúrát. Ezt hívják forradalomnak. A változások is azok voltak. Idegen megszállás helyett nemzeti függetlenség, állami és közösségi tulajdon helyett magántulajdon, egypártrendszer helyett többpártrendszer, szabad választások, a liberális szabadságjogok érvényre juttatása: szólás-, gyülekezési, vallás- és sajtó-, illetve véleménynyilvánítási szabadság. A győztes forradalmi hullám úgy tüntette el térségünkből a szovjetek uralmát és a kommunizmust, hogy alig maradt látható nyom utánuk.

Egy szempillantás alatt újra birtokunkba vettük országainkat, életünket. A kommunizmus bukása után geopolitikai helyzetét tekintve Magyarország sokkal kedvezőbb helyzetbe került, mint amilyenben a huszadik század végéig volt. Csehszlovákia, Jugoszlávia és a Szovjetunió felbomlása következtében több olyan önálló és független állam veszi körül, amelynek mérete alatta marad Magyarországénak. Oroszországtól való szorongásainkat enyhítette, hogy Ukrajna független és szabad országgá vált. Tagjai vagyunk a NATO-nak és az Európai Uniónak is. Természetesen egyik szervezet sem váltotta be a hozzá fűzött reményeinket, de ez csak azt bizonyítja, hogy elvárásaink túlzottak voltak.

Hazánk régi-új intézményei kiépültek. Az állami tulajdont felváltotta a magántulajdon. Az ország sokat gyarapodott. Városok szépültek meg, autópályák épültek. Több mint egymillió mobiltelefonon beszél az ország apraja-nagyja. Mintegy négy millióan korszerű autókban közlekednek. Az interneten keresztül az egész világot elérhetjük. Fiataljaink különböző ösztöndíjakkal külföldi egyetemeken tanulhatnak, távoli országokban szerezhetnek tapasztalatokat, vállalhatnak munkát.

2. Felnőtt egy generáció, amelyik már beleszületett a rendszerváltásba. Nekik mit kellene változtatniuk a mostani Magyarországon?

Le kellene szokni a panaszkodás kultúrájáról. Át kell állnunk a reálpolitikára és a szívós érdekérvényesítésre. Úgy gondolom, hogy minden lehetőségünk adva van hozzá, hiszen szabadon és független országként léphettünk át a 21. századba. Ez óriási lehetőség és felelősség is egyben.


Tamás Gáspár Miklós a szegénységről


-


Körkérdésünkre válaszul Tamás Gáspár Miklós az alábbi videó linkjét küldte el. )

A sorozat további részei