Pomáz kidobta a 100 éves kertbarátokat

Fotó: VS.hu / Zsidai Péter

-

Az idén 100 éves kertbarátmozgalom saját házára a nyolcvanas években összegyűjtött pénzüket a Hazafias Népfront nyúlta le. Abból fejezték be a pomázi művelődési házat. Egy termet kaptak cserébe, ahonnan 35 év után kilakoltatta őket a polgármester. Se vagyonuk, se házuk, se termük, és még a teremért indított pert is elbukták. Így jártak, de nem adják fel.


Elvesztette első fokon a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége és a Kertbarátok Porpáczy Aladár Egyesülete a pomázi önkormányzattal szemben indított pert. A per tétje egy 60 négyzetméteres helyiség volt a művelődési házban, amit a kertbarátok, élükön a Porpáczy Aladár nevét viselő helyi egyesülettel, 1981 óta ingyen használhattak.


A szentendrei járásbíróság november 9-i ítéletében kimondta, hogy a pomázi tanáccsal 1981-ben kötött szerződés, amelyben az ingyenes használatot biztosított számukra, nem érvénytelen, viszont a mai kertbarátok nem tekinthetők az akkori kertbarátok jogutódjának. Sem az 1916 óta létező, különböző neveket és szervezeti, jogi alakot öltő országos kertbarát hálózat, sem a helyi kertbarátok, akik 1968 óta működnek Pomázon.

A kertbarátok nem saját akaratuknak megfelelően – jóvátételként kapták az ingyenes helyiséghasználatot a pomázi művelődési házban. Az országos szövetség 800 ezer forintját a pomázi tanács lenyúlta és beépítette az ifjúsági házba. Ezt a gesztust kompenzálták a 60 négyzetméteres, különbejáratú terem térítésmentes és állandó használatával.

A bírósági ítélet azzal jár, hogy pomázi kertbarátoknak is fizetni kell a terembérletért, ezt viszont nem tudják kigazdálkodni szerény költségvetésükből.Innen a barátságon

A pomázi kertbarátok kiebrudalása 2014. decemberben vált világossá. Ekkor nyújtották be 2015-ös programtervüket az önkormányzathoz, ahonnan válaszul megtudták, hány forintjukba fog kerülni, ha az önkormányzat művelődési házát igénybe vennék összejöveteleikre. Óránként 2700 forint a terembérlet, ami sokkal több az addigi nullához képest. Olyannyira sokkal, hogy az egyesület nem tudta ott folytatni munkáját. A 60 fős szervezet évente 120 ezer forint tagdíjat termel, a heti 3 órás teremhasználat 300 ezer forintjukba került volna.


Ezt legfeljebb akkor tudták volna kifizetni, ha civil szervezetként továbbra is kapják az évi 100-800 ezer forintos önkormányzati támogatást, de 2015-től a város ezt a forrást is elzárta előlük. Noha korábban éveken át rendszeresen kapták a támogatást, több alkalommal eseti kiadásaikat is fedezték, például 2008-as Krakkóba látogatásukat 150 ezer forinttal. Az idei civil támogatottak közé viszont bekerült három fogorvos, akik eszközeik karbantartására egyenként 200 ezer forintot számlázhatnak, valamint a gyermekorvos, aki rendelője fenntartását 1,6 millió forinttal támogatja az önkormányzat.

A pomázi kertbarátok a város megbecsült tagjai voltak 2015-ig. 2010-ben Vicsi László, fideszes polgármester a „Pomázért” kitüntető címet adományozta az egyesületnek a város tisztaságáért, rendezettségéért évek óta végzet önzetlen és áldozatos munkájuk elismeréseként.

2015. februárban az egyesület vezetője, Vicsotka Mihály a polgármestert kérte helyzetük olyan rendezésére, ami a képviselő-testület támogatását is elnyeri. Az előterjesztés helyett egy jogi állásfoglalást kaptak az önkormányzattól. Ennek lényege, hogy pomázi kertbarát egyesület nem tekinthető jogilag a néhai kertbarát kör jogutódjának. Ahhoz, hogy ismét használhassák a termet, új megállapodást kell kötniük az önkormányzattal, ami a térítési díjat is megállapítja. Ha ennek nem tesz eleget az egyesület, bíróságra vihetik az ügyet és végrehajtókkal üríttetik ki holmijukat a művelődési házból

A pomázi kertbarátokat felpaprikázta a durva bánásmód, különösen a kilakoltatással fenyegetés, így a pert végül ők indították az önkormányzattal szemben.


A pomázi kertbarátok trófeagyűjteménye


Közpénzek szocialista kezelése

A pomázi kertbarátok sosem akartak a helyi művelődési házban gyűlésezni. Saját ingatlant szerettek volna, a kertbarátság házát. Ez a ház nem csak a pomázi, hanem valamennyi magyar kertbaráté lett volna. A tanács ki is jelölt számukra egy telket a nagyközség központjában, amit azóta beépítettek üzletekkel.


A száz éve alakult országos kertbarát szövetség 1976-ban kezdett gyűjtésbe, ekkor Kertbarátok Országos Társadalmi Szövetsége néven futottak. A projektre 1976 márciusban megalakították a Kertbarátság Háza Pártoló Körét, vezetője Kulin Imre, a volt MDF-s politikus, Kulin Ferenc testvére lett. A gyűjtést Kulin mellett a barackfa oltásban 300 ezer forintot érő találmányát jegyző Hegedűs Antal kezdeményezésére indult, másfél év alatt 600 ezer forint gyűlt össze. Ebből akkoriban kijött egy nagyobb családi ház telekkel együtt, vagy 4 darab Lada is kifutotta.

Kulin 1977. november 1-én írt levelében kérte S. Hegedűs László elvtársat, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának titkárát, Pozsgay Imre HNF-elnök jobbkezét, hogy az összegyűjtött pénzt elkülönített számlára helyezzék, kertbarátság háza jeligéjű takarékbetétkönyvre. A kertbarátság házára gyűjtött 150 forintokat csekken a népfront számlájára fizették be az adakozó kertbarátok.

A népfront kezdetben nem is hátráltatta a projektet. S Hegedűs 1977. november 9-i válaszlevelében azt írta, az összeg rendeltetésszerű felhasználásának nincs akadálya – amennyiben az illetékes népfront testületek hozzájárulnak, és a közpénzek kezelési feltételei biztosítottak.

1978-ra azonban fordult a kocka, aminek hatását most érzik meg totálisan a kertbarátok: se pénzük, se házuk, se termük nem maradt.

A HNF az adományokat nem a kertbarátok elkülönített számlájára, hanem a pomázi nagyközségi tanács számlájára utalta. Erre két nyomós oka volt. S. Hegedűs László a pomázi körzet országgyűlési képviselője volt, aki nem nézte ölbe tett kézzel, hogy befuccsolt a pomázi ifjúsági ház építése. A beruházás költségvetése idővel alultervezetté vált, a pénz elfogyott, a félig kész ifjúsági ház egy éven át tető nélkül várta folytatását. A csehül álló beruházásból megyei botrány kerekedett, amit valahogy el kellett simítani.


Népfront: 100 százalék

Az 1954 és 1990 között működött Hazafias Népfront a magyar szocializmus sajátos képződménye volt. Célja volt a magyar társadalom valamennyi osztályát, rétegét összefogni tagság nélküli tömegmozgalomként. Társadalmi és kulturális szervezeteket egyesített.

Azon társadalmi szervezetek gyűjtőszervezeteként működött, amelyek az egyesülési jog korlátozottsága miatt nem alakulhattak meg önálló szervezetként, csak a HNF ernyője alatt.

A szocialista nemzeti egység kifejezőjeként az egypártrendszerben az országgyűlési választásokon egyedüliként volt jogosult jelölteket állítani. Jelöltjeik – akiknek 60-90 százaléka MSZMP-tag volt – 100 százaléka mandátumhoz jutott valamennyi választáson.

Utolsó elnöke Kulcsár Kálmán igazságügyi miniszter, utolsó alelnöke Mikola István később fideszes egészségügyi miniszter volt.

Elbukott ellenfront

Kulin 1978. január 12-én felháborodott levélben hívta fel Boross István tanácselnök figyelmét, hogy az átutalás törvénytelen volt. A hatezres pártoló tagság nevében szólította fel a pénzösszeg visszautalására, mivel a pomázi tanács illetéktelen az adomány kezelésére. – Kulin jogi lépéseket ígért, ha a tanácselnök nem teszi meg.

Boross csak 1978. márciusban reagált, miután Kulin még egyszer figyelmeztette. A tanácselnök azt írta, ők bizony nem kérték az átutalást, a pénzt nem tudják felhasználni, bármikor visszautalják a népfront számlájára. Csak arra kérte, ő járjon el ez ügyben a HNF-nél.

Erre akkor már zéró esélye volt a kertbarátság házát pártolók elnökének. S. Hegedűs 1978. január 12-én egyértelművé tette Kulinnak, a kertbarátok háza ügyében csak a népfront jogosult dönteni. Azért, mert a szervezetük nem az egyesületekre vonatozó állami rendelkezések, hanem a népfront-mozgalom keretében alakult meg.

A kertbarátság házát elkötelezetten, harciasan képviselő Kulin nem rettent meg a befolyásos HNF-titkártól: tiltakozott a pénz átutalása miatt. S. Hegedűstől követelte a visszautalást a pártolók ezreinek nevében. A népgazdasági szempontból nagy jelentőségű szellemi alkotás terjesztésének tudatos és folytatólagos akadályozása miatt jogi eljárás kezdeményezését ígérte.

Kulin elkötelezettsége kevésnek bizonyult a pénz visszaszerzésére. Nem segítette őt Gyuró Ferenc sem az országos kertbarát szövetség elnökeként, aki semmitmondó, a HNF-titkár döntését, véleményét elfogadó levelekkel reagált Kulin aktivitására. 1978. februárban közölte vele, hogy a kertbarátság házára összegyűlt pénzzel a továbbiakban sem a szövetség sem a népfrontmozgalom nem kíván foglalkozni. 1978. februárban tovább lépett, elhatárolódott Kulin gyűjtésétől, jogellenes akcióitól, gyanús kertbaráti pénzügyeitől, felkérte a népfront Pest megyei bizottságát, intézkedjen Kulin önkényes tevékenységének megszüntetése érdekében. (A rendszerváltozáskor a HNF megszűnt, Társadalmi Egyesülések Szövetségeként folytatta, Gyuró elnökségével 1990-2000 között.)


A 60 négyzetméterre zsugorodott kertbarátság háza


Akkor is megkapjátok

A pomázi tanács végül visszautalta a pénzt, a HNF azonban nem tágított, politikai döntés született az ifjúsági ház befejezéséről. A népfront visszautalta a pénzt, a nagyközség költségvetése 800 ezer forinttal lett gazdagabb.


1981. március 31-én a pomázi nagyközség tanács megállapodást kötött a HNF Kertbarátok és Kistenyésztők Országos Társadalmi Szövetségével, hogy a kertbarátság háza a pomázi ifjúsági ház részeként valósul meg. A pomázi tanács az átadott 800 ezer forintért vállalta, hogy az ifjúsági ház épületében 60 négyzetméter alapterületű helyiség állandó használatát biztosítja az országos kertbarát szövetség valamint a Pomázi Kertbarátkör részére. A különhelyiség felújításának, karbantartásának költségeit a tanács vállalta magára. További kompenzációként az ifjúsági házra kihelyezik a „kertbarátság háza, a kertbarátok országos társadalmi szövetsége kezelésében” táblát. A HNF a pomázi ifjúsági házat átalány támogatásban részesítette.

A kertbarátok nem csak pénzzel, de fizikai munkával is hozzájárultak a ház felépítéséhez, két hónapon át talicskáztak az építkezésnél.


Fazekas Sándor

Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter lovagkereszttel tüntette ki a 100 éves kertbarátmozgalom vezetőjét


Se utódja, se joga

35 éven át se pomázi tanács, se önkormányzat nem vonta kétségbe a kertbarátok ingyenes teremhasználatának jogosultságát. A kertbarátok gondozták a pomázi köztereket, felvirágoztatták a körforgalmakat, az őszi városnapokon háromnapos terménykiállítást rendeztek a művelődési ház nagytermében minden évben a helyi iskolákkal, óvodákkal együttműködve.


Kérdéseinket feltettük Vicsi László polgármesternek, de nem válaszolt egyikre sem. A kertbarátok elnöke a periratban emlékeztetett a polgármesterrel való találkozására, amikor Vicsi azt mondta, a 800 ezer forintot már lelakták, fizetniük kell, az 1981-es megállapodást pedig nem tartotta hitelesnek. Ezt a bíróságon már nem vitatta az önkormányzat.

Az önkormányzat a perben azzal érvelt, hogy a pomázi kertbarát egyesület nem tekinthető az 1981-es Pomázi Kertbarátkör jogutódjának, amely sosem rendelkezett jogi személyiséggel. Álláspontjuk szerint a kertbarátok nem tudták igazolni azt. A jogutódlás nem vezethető le abból, hogy az egyesület tagja a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének, amely a már megszűnt Kertbarátok és Kistenyésztők Országos Társadalmi Szövetségének feladatait látja el. Az önkormányzat szerint ehhez nem elegendő az egyesület 2006-os alapítólevele, amelyben a kertbarát klub jogutódjának nevezték magukat.

A pomázi kertbarátoknak viszont 1968 óta tartó szakadatlan működésük alapján meggyőződésük, ők változatlanul is a pomázi kertbarátok.

A bíróság is a jogutódlásra élezte ki a pert. Mind az országos, mind a pomázi kertbarát egyesület vonatkozásában azt állapította meg, hogy nem jogutódjai a korábbi szervezeteknek. Az 1989-ben a HNF-ről levált és újjáalakult Kertbarátok és Kistenyésztők Országos Társadalmai Szövetsége alapszabályában hiába nyilvánított ki a jogutódlást, a bíróság szerint új egyesületként jöttek létre. Ugyanezt állapította meg a pomázi kertbarátokról is: új egyesületként nem jogutódjaik a néhainak. Az alapszabályba persze beleírhatták, de annak nem volt relevanciája, attól függetlenül a cégbírósági bejegyzésük jogszerű volt.

A bíróság kiemelte, hogy a jogi személyek a természetes személyektől független entitások, amiket a jog konstruál, a tagoktól függetlenül létrejövő személyként. Vagyis nyugodtan lehet két szervezet tagsága ugyanaz, a tagok egyezősége nem teremti meg a szervezetek közötti jogutódlási kapcsolatot. (Ezen az sem változtathat, hogy az országos szövetség december elején a Földművelésügyi Minisztériumban ünnepelte százéves fennállását. Elnöküket, Szent-Miklóssy Ferencet Magyar Érdemrend Lovagkereszttel tüntette ki márciusban Fazekas Sándor miniszter, elismerve a kertészek és kertbarátok érdekvédelméért folytatott munkáját is.)

Mivel a jogutódlás tényét a bíróság nem állapította meg, így az önkormányzat kötelezettségét sem: a 60 négyzetméteres terem további térítésmentes használatba adását a kertbarátok számára. A bíróság a kereset azon részét se támogatta, hogy helyezzék vissza a „kertbarátság háza” táblát a művelődési házra.

A pomázi kertbarátok nem nyugodtak bele a számukra méltatlan ítéletbe, másodfokra viszik igazuk érvényesítését.