Pitiáner pár száz forinton rugózott a UPC, de megbánta

-

HÁTTÉR

A fogyasztónak a bosszúságon kívül 4 évébe telt, mire igazságot kapott - pedig csak pár napnyi előfizetési díjról van szó. Az Európai Bíróság végül csütörtökön kimondta, hogy a téves információ közlése akkor is az uniós jog által tiltott megtévesztő kereskedelmi gyakorlatnak minősül, ha az nem szándékos, csak egyetlen egyszer történik, és egyetlen ügyfelet érint.


A UPC-t a fogyasztóvédelmi hatóság azért bírságolta meg, mert miután egy ügyfél információt kért a számlázási időszakról, amely a számlából nem derült ki, majd az időszak végével a szolgáltatás megszüntetését kérte, a cég elírásra hivatkozott, és azt közölte vele, hogy csak pár nappal későbbi hatállyal tudja megszüntetni az előfizetést, mert az a tényleges számlazárási időpont. A UPC a fennmaradó időre is előfizetési díjat követelt, miközben az ügyfél már egy másik szolgáltatóval szerződést kötött és fizetett is a szolgáltatásért.


A fogyasztóvédelem döntését a UPC támadta meg, a Kúria pedig úgy vélte, hogy nem rendszerszerűen követett jogsértő gyakorlatról van szó, hanem egyetlen ügyfelet érintő tévedésről. A legfelső magyar igazságszolgáltatási szerv azért fordult Luxembourghoz, hogy választ kapjon arra, hogy az uniós jog értelmében kereskedelmi gyakorlatnak tekintendő-e az egyetlen fogyasztóval szembeni valótlan információközlés.

A luxembourgi bírák arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a kábeltévé-szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyfélszolgálati információközlést az uniós jog értelmében a kereskedelmi gyakorlat részének kell tekinteni.

A bírák ezt követően pedig kimondták, hogy az irányelv által tiltott megtévesztő kereskedelmi gyakorlatnak minősül, amikor a fogyasztó egyrészt téves információt kapott a két fél között fennálló szerződéses viszony időtartamát illetően, másrészt pedig a vállalkozás tévedése megakadályozta a tájékozott választásban, ezenfelül többletköltséget okozott számára.

„Az ügy megítélése szempontjából nincs jelentősége annak, hogy az érintett kereskedő cselekményére csak egyszer került sor, és az csak egyetlen fogyasztót érintett. Hasonlóképpen azon körülmény sem bír jelentőséggel, hogy a kérdéses cselekmény állítólag nem szándékos jellegű" - hangsúlyozza a luxembourgi székhelyű Európai Bíróság.


A UPC sajnálja

A UPC Magyarország Kft. a VS.hu-nak megküldött levelében arra hivatkozik, hogy az eredeti ügyben a tévedését hamar elismerte és a kiszabott fogyasztóvédelmi bírságot megfizette, illetve az előfizetőt kártalanította. A UPC Magyarország a Fogyasztóvédelmi Hatóság döntését támadta meg egy közigazgatási perben, mert szerintük egyetlen kollégjuk adminisztratív hibája - amit a vállalat elismert – nem meríti ki a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat kategóriáját.

Mivel az Európai Uniós irányelv nem volt egyértelmű, ezért vitte a Kúria a luxembourgi székhelyű Európai Bíróság elé a jogértelmezési kérdést, amiben most döntés született. E szerint megtévesztő kereskedelmi gyakorlatnak minősül az is, ha egy emberi tévedés miatt és mindössze egyetlen esetben közöl téves információt a szolgáltató az ügyféllel.

A UPC Magyarország továbbra is sajnálja, hogy egy volt előfizetőnek kellemetlenséget okozott és ígérete szerint kiemelten figyel arra, hogy hasonló eset a jövőben ne fordulhasson elő.