Péterfalvi pontosítana a terrorvészhelyzetes javaslaton

-


Ajánlásokat fogalmazott meg a kormány terrorveszélyhelyzetről szóló alkotmánymódosítási javaslatához a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke, Péterfalvi Attila. Erről a Magyar Nemzet számolt be.

A kormány az alaptörvény hatodik módosítására készül, és más jogszabályokat is átírna, hogy a különleges jogrendek közé bekerüljön a terrorveszélyhelyzet. Az alaptörvény módosításához kétharmados többség kell, ami nincs meg. Jelenleg sem az ellenzék, sem a független parlamenti képviselők nem támogatják a tervezetet.

Ajánlásában Péterfalvi Attila azt írja: különleges jogrend idején sem függeszthető fel az alaptörvény azon rendelkezése, mely szerint az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani.

Péterfalvi szerint Alkotmánybírósági (Ab) határozat híján „nem válaszolható meg az a kérdés, hogy különleges jogrendben meddig terjed a demokratikus jogállam mozgástere amelynek határain belül kell maradnia, hogy a hatalomgyakorlás ne váljon önkényessé. Ezért azt javasolja az alapvető jogok biztosának, hogy kezdeményezze az Ab-nál ezen felhatalmazás értelmezését.

Szerinte egyértelművé kell tenni, hogy mely állami szerv jogosult a rendkívüli intézkedés alkalmazására, mire terjed ki a hatásköre, mi az általa alkalmazható rendkívüli intézkedés lényege, és milyen célból, kivel szemben, miként, milyen feltételekkel alkalmazható az.