Pert indít Magyarország ellen az Európai Bizottság

-


Az Európai Bírósághoz fordult szerdán az Európai Bizottság, mert Magyarországon csak magyar állampolgár lehet közjegyző. A bizottság szerint azzal, hogy Magyarország kizárja a többi tagállam állampolgárait ebből a hivatásból, megsérti a letelepedés szabadságát.

Korábban más országok (Belgium, Németország, Görögország, Franciaország, Luxemburg, Ausztria és Hollandia) ellen lefolytatott perekben az EU bírósága azt állapította meg, hogy a közjegyzőkkel szemben az uniós jog szerint nem támasztható feltételként, hogy az adott tagállam állampolgárai legyenek. Mivel a magyar közjegyzők tevékenysége nem tér el jelentősen a korábban vizsgált hét tagállam közjegyzőinek munkájától, ezért Magyarország sem támaszthat ilyen feltételt.

A kötelezettségszegési eljárás már korábban indult Magyarországgal szemben ez ügyben, de Magyarország a kérdésben kitartott álláspontja mellett, ezért határozott úgy a bizottság, hogy az Európai Bírósághoz fordul. Egy ilyen ügy Lettországgal szemben is folyamatban van a bíróságon.

Az unió működéséről szóló szerződés szerint a közhatalom gyakorlásához kötődően szabható feltételként az állampolgárság, azonban a luxembourgi bírák ítélkezési gyakorlata szerint egy tevékenység akkor minősül a közhatalom gyakorlásában való közvetlen és sajátos részvételnek, ha nem csupán kisegítő vagy előkészítő jellegű, hanem vitás ügyekben mérlegelési jogkörön alapuló döntéshozatali hatáskört, kényszer alkalmazására vonatkozó jogkört is magában foglal. "Noha a magyar közjegyzők tevékenységi köre széles, úgy tűnik, az általuk ellátott feladatok egyikére sem érvényes ez a meghatározás" - áll a bizottság közleményében.