Perek sorozatát nyerte az MNB, a bankoknak el kell számolniuk

Fotó: MTI Fotó/Beliczay László / MTI Fotó/Beliczay László

-

Tisztességtelenek voltak az általános szerződési feltételek, a pénzügyi intézményeknek el kell számolniuk az ügyfelekkel.


A Magyar Nemzeti Bank 16 pénzügyi intézménnyel szemben nyert jogerősen pert a forint alapú és devizahiteles elszámolással kapcsolatban.

Az eljárások még április végén indultak azért, mert az intézmények általános szerződési feltételeinek (ÁSZF) egyes előírásai (amelyek egyoldalú kamat-, díj- illetve költségemelést tesznek lehetővé a pénzügyi intézménynek), illetve a korábban közzétett ÁSZF-ek ezt követő módosításainak egyes részei tisztességtelenek, ezért érvénytelenek.

A perek döntő többsége jogerősen lezárult. Egyetlen esetben még felülvizsgálati eljárás van folyamatban a Kúria előtt, egy további perben az eljárást a bíróság felfüggesztette. Két érintett pénzügyi vállalkozás a per időszakában – más, korábban így döntő pénzügyi intézményekhez hasonlóan – önkéntesen alávetette magát az adott időszakra vonatkozó elszámolási kötelezettségnek, így ezen eljárásokat a bíróság megszüntette.

Az MNB valamennyi lezárult eljárásban érdemben pernyertes lett. A bíróságok ugyanis úgy foglaltak állást, hogy a pénzügyi intézmények perrel érintett ÁSZF-jei az érintett időszakra vonatkozóan is nagyobb részben tisztességtelennek, így érvénytelenek voltak. A jegybank pernyertességével befejeződött ügyek öt intézménynél az első fokon eljáró Fővárosi Törvényszék, egy esetben a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla, öt szolgáltató esetében pedig a Kúria felülvizsgálata során hozott jogerős ítéletével zárultak. A bíróság két bankkal szembeni pert – tekintve, hogy az érintett intézmények egyes szerződési kikötéseket konzorciálisan alkalmaztak – egyesített, és a jegybank keresetét ekként bírálta el.

Az érintett pénzügyi intézményeknek a 2010. november 26-át követő időszakra vonatkozóan a perek eredményeképpen, az ezt megelőző időszakra vonatkozóan pedig a törvény erejénél fogva kell elszámolniuk a tisztességtelenül elvont összegekkel.

Az elszámolási értesítőket – a két időszakra vonatkozóan egyben – 2015. szeptember 30-ig kellett postára adni a fogyasztóknak, 8 pénzügyi intézmény esetében azonban (az őket érintő perek lezárultának időpontja miatt) az elszámolás későbbre tolódik.