Parlamenti választás: már 84 pártot vettek nyilvántartásba

Fotó: MTI/MTVA / Kallos Bea / MTI/MTVA / Kallos Bea

-

Újabb hét pártot és három nemzetiségi önkormányzatot vett nyilvántartásba az áprilisi országgyűlési választásra pénteki ülésén a Nemzeti Választási Bizottság. Ezzel 84-re emelkedett a nyilvántartásba vett pártok száma.


Az országgyűlési választásokon indulni szándékozó jelölőszervezeteknek nyilvántartásba kell vetetniük magukat. A szervezetek folyamatosan juttatják el kérelmüket az NVB-hez, a bizottságnak a bejelentéstől számított négy napon belül kell döntenie róla. Ehhez előbb a Nemzeti Választási Iroda ellenőrzi a bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában.

Az NVB korábban már nyilvántartásba vett jelölőszervezetként 77 pártot, valamint az országos nemzetiségi önkormányzatok közül kilencet.

A testület pénteki ülésén hét pártot vett nyilvántartásba: Színes Magyarország Párt (SZIMAP), Haza és Becsület Párt, Ütőképes Demokraták a Változásért Néppárt (ÜDV Néppárt), Magyar Igazság és Élet Pártja (MIÉP), Szegény Emberek Magyarországért Párt (SZEM Párt), Rend és Elszámoltatás Párt (Rend Párt), Tenni Akarás Mozgalom.

Az NVB visszautasította két szervezet nyilvántartásba vételét: az Egyenlőség Roma Párt (ERP) nem az előírt módon nyújtotta be kérelmét, az Egyikre Sem Párt bejelentését pedig azért, mert a választás kitűzésekor bejegyzése még nem volt jogerős.

Az NVB nyilvántartásba vette pénteken a Bolgár Országos Önkormányzatot, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatát (MROÖ) valamint az Országos Horvát Önkormányzatot (OHÖ).

A 2014-es országgyűlési választásra 71 pártot és 13 országos nemzetiségi önkormányzatot vett nyilvántartásba a Nemzeti Választási Bizottság. Az Országos Bírósági Hivatal nyilvántartása szerint mintegy 250 párt volt jogerősen bejegyezve az április 8-ai voksolás kitűzésekor. A határozatok nem jogerősek, három napon belül felülvizsgálat kérhető ellenük a Kúriánál.

Az április 8-ai parlamenti választáson országos listát az a párt állíthat, amely legalább kilenc megyében és a fővárosban, legalább 27 egyéni választókerületben önálló jelöltet állított. Országos nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi listát állíthat, ehhez a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplők legalább egy százalékának ajánlása szükséges. Az országos listákat március 6-áig kell bejelenteni az NVB-nél.


Nőhet az időkeret

Az NVB módosította a 2013-ban elfogadott ügyrendjét. Indokolt esetben nőhet a tagok hozzászólási időkerete. Patyi András, a testület elnöke előterjesztőként azt mondta, a módosítások egy részére a tapasztalatok alapján van szükség, egy részét pedig a jogszabályok változása indokolja.

A módosítás foglalkozik az NVB sajtó előtti képviseletével. Az elnök nyilatkozhat a testület előtt folyamatban lévő, illetve befejezett ügyekről, a bizottság működéséről, tájékoztatást adhat a bizottsági vitáról. Az elnök felkérésére az elnökhelyettes vagy bármely tag nyilatkozhat és pontosítják a sajtóközlemények kiadásának szabályait.

Módosulnak a bizottság mellett titkársági feladatokat ellátó Nemzeti Választási Iroda adminisztrációs feladatai is, és rögzítik a döntés-előkészítés már alkalmazott szabályait is.

Az elnök elmondta, a módosítás lehetővé teszi, hogy indokolt esetben megnöveljék a hozzászólások számát és idejét. Megteremtik a döntés elnapolásának lehetőségét is, ha azt az eljárási határidő megengedi. Rögzítik azt is, hogy az ülésről hangfelvétel készül, amelyet a jegyzőkönyv elkészítéséhez használnak, a jegyzőkönyv elkészülte után pedig megsemmisítenek.

Patyi azt mondta: pontosítják a tag kizárásának szabályait is egy adott ügyből, a pártatlansági követelmény teljesülése érdekében. Külön szabályként bekerül az ügyrendbe, hogy a kizárás előtt az érintett tag is elmondhatja álláspontját.

Az NVB hét, az Országgyűlés által választott tagja egyhangú döntéssel szavazta meg az ügyrend módosítását, amelyet egységes keretbe foglalnak a 2013-ban elfogadott ügyrenddel, és a testület honalpján is közzéteszik.