Parlament: szigorították a kampányfinanszírozást

Fotó: MTI / Máthé Zoltán

-

A sikertelen pártoknak vissza kell fizetniük az állami támogatást.


Módosította a parlament a kampányfinanszírozási törvényt. Ha egy párt egyszázalékos eredményt sem ér el a választásokon, vissza kell fizetnie a kampányra kapott állami juttatást. A fideszes Gulyás Gergely és Répássy Róbert – kétharmados támogatást igénylő – előterjesztését 184 kormánypárti, szocialista és jobbikos igen szavazattal, 2 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett fogadta el a parlament.

Ha a párt nem fizeti vissza időben az állami támogatást, a vezető tisztségviselői állnak helyt egyetemlegesen az adósságért. A pártlistát állítóknak ezt még az állami támogatás folyósítása előtt nyilatkozatba kell foglalniuk, a dokumentumnak tartalmaznia kell a vezető tisztségviselők nevét és a jogviszony kezdetének időpontját.

A lista jogerős nyilvántartásba vétele és a visszafizetési kötelezettség keletkezésének időpontja között a vezető tisztségviselők körében bekövetkezett változás az egyetemleges helytállási kötelezettséget nem érinti, a követelés bármely vezető tisztségviselőtől követelhető.

Ha a párt a befizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a tartozást az államkincstár megkeresésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hajtja be. Ha a párttól a pénz nem hajtható be, annak megfizetésére határozattal kötelezhetők a vezető tisztségviselők. Ha ők sem fizetik vissza időben, a kincstár megkeresésére a NAV intézkedik a vezető tisztségviselővel szemben a tartozás behajtása iránt.

A törvény szerint az Állami Számvevőszék az országgyűlési választást követő egy éven belül hivatalból ellenőrzi a támogatás felhasználását azoknál a pártoknál, amelyek a pártlistákra leadott összes érvényes szavazat legalább 1 százalékát megszerezték.

A fideszes előterjesztők javaslatuk indoklásában azt írták: az ellenzéki pártok többször kritizálták, hogy a pártoknak járó támogatások esetén nincs olyan küszöb, amelynek el nem érése esetén a párt köteles az állami támogatást visszafizetni. Az ÁSZ elnöke az elmúlt választás tapasztalatai alapján szintén ilyen módosítást kezdeményezett a házelnöknél.

Gulyás és Répássy eredetileg azt kezdeményezték, hogy egy pártnak akkor kelljen visszafizetnie az állami kampánytámogatást, ha a fél százalékot sem éri el, és azt írták volna elő, hogy ha egy párt nem teljesíti visszafizetési kötelezettségét, akkor az a legfőbb vezető testületének tagjait terhelje.

A törvényalkotási bizottság ülésén azonban – az MSZP-s Bárándy Gergely indítványára – szigorítást fogadtak el, és egy százalékra emelték a küszöböt. A testület szavazta meg azt a módosítást is, amely szerint a követelés bármely vezető tisztségviselőtől is behajtható.

A törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.