Papiruszok, Csoóri és Tamási Áron a magyarérettségin

Fotó: MTI / Mohai Balázs

-

A magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv írásbeli vizsgájával kezdődött hétfőn reggel 8-kor az érettségi. 76 530 diák ír, illetve írt magyarból - a vizsga déli 12-ig tart, részletesen az Eduline-on lehet követni.


Az írásbeli 60 perces első részében, a szövegértési feladat a nemzetközi hírű bizantinológus, klasszika-filológus Moravcsik Gyula: A papíruszok világából című könyvének egy részlete volt.

Moravcsik 1972-ben bekövetkezett haláláig rendkívül sokat publikált, magyar és idegen nyelven több mint 3500 dolgozata jelent meg - olvasható az Írók Boltja weboldalán.


Szenzációs felfedezés erejével hatott, amidőn a papírusz-kutatások nyomán az egyiptomi szemétdombokról olyan irodami alkotások kerültek napvilágra, amelyeket korábban elveszettnek véltek... De ugyancsak a papíruszoknak köszönhetjük a felsarjadzó fiatal keresztény irodalom sok alkotását... A nem irodalmi papíruszok az antik élet legkülönfélébb írásait őrizték meg számunkra.

- idézik a könyvből.

Az írásbeli második része a szövegalkotás, ahol érvelési alapnak Csoóri Sándor Nomád Naplójából kaptak egy szövegrészletet a diákok. Aki műelemzést választott, az Tamási Áron Szerencsés Gyurka című novelláját értelmezte, míg az összehasonlító elemzésnél Vörösmarty Mihály Liszt Ferenchez és Illyés Gyula Bartók című alkotásairól kell írni.

Az 1978-ban megjelent Nomád Napló egyébként digitalizálva az interneten is olvasható, mint ahogy Vörösmarty Liszt Ferenchez és Illyés Gyula Bartók című verse - sőt, erről még egy prezi is -, valamint a Tamási-novella, a Szerencsés Gyurka is.


- No, Gyurka, most csirikolj! - biztatta magát, s kezdett énekelni. Egy kicsi idő múlva akkora bátorságot vett, hogy a leány vállára szállott. Ott berzengetni kezdte a tollát, s nagy gyönyörűségében folyton énekelt, miközben a leány nagy szeretettel simogatta.
Egyszer aztán a tenyerébe vette a leány s bétette a kebelébe.
- Helyben vagyok! - örvendezett Gyurka, és rebesgetni kezdte a tollát. Aztán végső helyet keresett magának. Amikor azt megtalálta, lustán magára húzta takarónak a szerencsét és álmodozni kezdett.

Ma is ott álmodozik bizonyosan. Jobb helyet a földön nem is találhatott.

Tamási Áron: Szerencsés Gyurka (részlet)


A szövegalkotásra 180 perc van, azaz 9-től délig tart. Legalább 500-1500 szavas fogalmazást írni.

Tavaly érvelő fogalmazást "Az idő a miénk" címmel lehetett írni, a műelemzés Bodor Ádám: Állatkert című novellája volt, míg az összehasonlító elemzésben Tóth Árpád és Jékely Zoltán egy-egy verse szerepelt.

A szövegértés maximális pontszáma 40, míg a fogalmazásra összesen 60 pontot kaphatnak a diákok: egyaránt 20-at a tartalomra, a szerkezetre, és a a nyelvi minőségre.

Az emelt szintű magyarérettségi szintén 240 perces, egy nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorból és három szövegalkotási feladatból áll. A nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor egy alkotáshoz kapcsolódik. A nyelvi, illetve irodalmi műveltséget vizsgáló kérdések aránya hozzávetőlegesen 40-60%.

A feladatlapok és a megoldások holnaptól letölthetők lesznek az Oktatási Hivatal weboldaláról.Az Oktatási Hivatal adatai szerint magyarból középszinten 1161 helyszínen 74 662 vizsgázó, míg emelt szinten 51 helyszínen 1868 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

Egyébként az idei 112 ezer érettségiző közül közel 76 000 végzős középiskolás az, aki „rendes” érettségit tesz, azaz most szerez érettségi bizonyítványt. Mintegy 36 ezren pedig legalább egy tárgyból vizsgáznak.