Felhívás geopolitikai doktori képzésre (x)

-

A Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolája a Pallas Athéné Alapítványaival, úgy mint a Pallas Athéné Geopolitikai (PAGEO), a Pallas Athéné Domus Animae (PADA) és a Pallas Athéné Domus Scientiae (PADS) Alapítványokkal együttműködve felvételt hirdet az idei évben alapított Geopolitikai Doktori Programjára. A doktori program címe: geopolitika, geoökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából.


Programunk célja, hogy multidiszciplináris megközelítéssel adjon válaszokat a XXI. század nemzetközi, geopolitikai kihívásaira Kelet-Közép-Európa szemszögéből. A geopolitika mint interdiszciplináris szakterület elsősorban a közgazdaságtan, a geográfia és a politikatudomány határterülete, ugyanakkor egy olyan elemző rendszernek is tekinthető, amely a meghatározott földrajzi térben felmerülő kérdéseket komplex módon értelmezi és a megoldására összetett választ képes szolgáltatni. A geopolitika ezért a gazdaságpolitika fontos dimenziója, amelynek szakmai tudományos feltárása, teljesítményének ösztönzése gazdaságstratégiai jelentőségű. A téma neves nemzetközi és hazai kutatói járulnak hozzá hallgatóink elméleti és gyakorlati tudásának elmélyítéséhez. Az oktatás során a doktoranduszok alapos tudást szerezhetnek arról, hogy a világpolitikai érdekrendszerek hogyan befolyásolják a világgazdasági, a regionális gazdasági és a lokális folyamatokat, ugyanakkor azt is vizsgálják, hogy a gazdaságstratégiai folyamatok és célrendszerek milyen politikai következményekkel járhatnak globális, regionális, vagy akár nemzetállami szinten. A felvételt nyert jelentkezők bepillantást nyerhetnek az egyes nagy kultúrák, valamint a nemzetállamok geopolitikai szerepébe, célkitűzéseibe, érték- és érdekrendszerébe is.


A képzésben foglalt főbb témakörök

 • Geopolitika, geostratégia és geoökonómia;
 • Politikai földrajz és gazdaságföldrajz;
 • Makroökonómiai analízis, empirikus módszertan;
 • Természeti erőforrások szerepe a geostratégiában;
 • Nemzetközi kapcsolatok modern elméletei;
 • Transznacionális tanulmányok;
 • A monetáris döntések globális hatásai;
 • Gazdaságpolitika;
 • Módszertan;
 • Globális játékelmélet;
 • Stratégiai tervezés;
 • Modern társadalomtudományok;
 • Globális kapcsolatok és a 21. századi új világrend;
 • Gazdaságtörténet;
 • Terület és településfejlesztés;
 • Kreatív gazdaság és innováció;
 • Fejlődés és növekedés;
 • Közgazdasági gondolkodás;
 • Hálózatfejlesztés;
 • Az EU politikai földrajza;
 • Globális etika a meghatározó világvallásokon keresztül;
 • Politika gazdaságtan fejlődése és globális pénzügyek;
 • Az USA és a világ;
 • Kína szerepe a nemzetközi viszonyok rendszerében és a világgazdaságban;
 • Japán és a világ;
 • Latin-Amerika a multipoláris geopolitikai világrendben.

A tantárgyak oktatása magyar és angol nyelven történik.


A doktori képzésben résztvevők

 • A tutori rendszer segítségével a legnagyobb tapasztalatú hazai és külföldi szakemberek iránymutatása mellett tanulhatnak és kutathatnak.
 • Meghívott előadóként a témák legjelentősebb, nemzetközileg is jegyzett kutatói, stratégiai gondolkodói, vezető egyetemek professzorai, valamint a vezető think tank intézetek vezetői tartanak előadásokat és kurzusokat.
 • Külföldi részképzéseken és konferenciákon vehetnek részt.
 • A legjelentősebb külföldi egyetemek (Stanford, King’s College London, University of Oxford, Harvard University, University College of London) és vezető geopolitikai és geostratégiai intézmények (Geneva Institute of Geopolitical Studies) kurzusain vehetnek részt.
 • A legújabb nemzetközi szakirodalmakhoz és adatbázisokhoz férhetnek hozzá.
 • A legújabb kutatási témákat és trendeket követhetik nyomon, és folyamatosan részt vehetnek nyitott tudományos műhelyekben.
 • Angol és magyar nyelvű oktatásban részesülnek.
 • Piacképes ösztöndíjat kapnak, amihez egyéb támogatások is járulnak.A képzés pécsi és budapesti helyszíneken kerül megrendezésre.

Jelentkezési határidő: 2015. június 15. 12:00

Pótfelvételi eljárás várható jelentkezési időpontja: 2015. augusztus vége

További információkat a phdkoord@gamma.ttk.pte.hu e-mail címen, valamint a Földrajzi Intézet weboldalán érhetnek el a jelentkezők. A jelentkezéssel kapcsolatos információkról Kovács Mónika koordinátor nyújt tájékoztatást.

A Doktori Iskola korábban megalapított programjai (Társadalomföldrajz, illetve Természetföldrajzi, földtani és meteorológiai program) továbbra is működnek és szintén várják a jelentkezőket.