Orgoványi úr nyusztos süveget, flintát örökölt

Fotó: Vs.hu / Kozma Zsuzsi

-

„Mostohafiamnak, Miskának a paripámat. Mágochy Mihály úrnak, nagy jó patrónusomnak hagyok egy ezüstforgót.” Általában így kezdődtek a több száz évvel ezelőtti végrendeletek. A testamentumoknak azok a legszebb részei, amikor a haldokló intelmeket hagy az utódokra. Április végén kiderül, hogy a váci levéltárban talált hét felbontatlan végrendelet tartalmaz-e ilyesmit. A dokumentumokat ekkor bontják fel nyilvánosan.


Hét felbontatlan végrendeletre bukkantak Vác Város Levéltárában, miközben történelmi korszakonként rendezik a hagyatéki iratokat. Most az esetleges leszármazottakat várják, hogy április végén előttük és az érdeklődők előtt bonthassák fel az iratokat.

Mindegyiket az 1870-es években írták, csak azt nem tudni, kik és mit örököltek. Horváth Ferenc, a levéltár igazgatója azt mondja, a most megtalált iratok magánvégrendeletek. „A jobb módúak a káptalan, majd 1874-től a közjegyző előtt nyilatkoztak végakaratukról, a jobbágyság viszont a Városi Tanács előtt rendelkezett, mi az utóbbiakból találtunk hetet.” A Városi Tanács előtt tett végrendelet a gyakorlatban azt jelentette, hogy két városi tisztségviselő, általában egy tanácsnok és egy írnok, esetleg a jegyző felkereste a halálra készülőt, hogy aztán előttük és két tanú jelenlétében végrendelkezhessen.


Az ő hozzátartozóikat keresik

Buday (Budai) Dávid (végrendeletet tett 1875-ben)
Diószegi Ferenc és felesége, Mészáros Veronika (1872)
Együd Lajos és felesége, Kövesdi Mária (1873)
Furtek Mátyásné sz. Naisz (Neisz) Veronika (1872)
Kalecz Ferenc (1873)
Prihoda Mátyásné sz. Czeil (Czeit?) Rozália (1872)
Vitális Mártonné, majd Mészáros Pálné sz. Galgusz Mária (1873)A feudalizmusban a jobbágyság főleg az ingatlanokról, a kertről és a szőlőről rendelkezhetett, mivel a megművelt szántóföld a nagybirtokosé volt. A végrendeletbe kerültek a háztartási felszerelések, ruhák, ahogy a korabeli vagyon alapja volt az ágynemű vagy az ezüstgombok is. Ilyen tételeket a levéltárosok is találtak a felbontott végrendeletek mellett a hagyatéki leltárakban. Horváth Ferenc szerint a testamentumok legszebb részei mégis azok, amikor a haldokló intelmeket hagy az utódokra, azt kívánja, hogy rendeződjön egy családi viszály, vagy azt kéri, gyerekei tiszteljék az életben maradt szülőtársat.

Gyakori volt, hogy templomokra, egyházi gyülekezetekre hagyták a vagyon egy részét, sok örökös esetén pedig inkább elárvereztették az elhunyt értékeit, a pénzt ugyanis könnyebb felosztani. Voltak, akik arról is rendelkeztek, hogy melyik temetőben temessék el őket, hányszor harangozzanak, kik kísérjék a koporsót, és melyik templomban mondjanak misét az elhunyt lelki üdvéért.A levéltárosok a régi iratok között XIX. századi házassági szerződéseket is találtak. Főleg olyan házasságokat biztosítottak be így, ahol az elhunyt férje után mesterségjogot szerző özvegy és egy fiatal mesterember kötötte össze az életét: így nem volt vita, hogy ki hozta a kapcsolatba a szaktudást, és ki a mesterség gyakorlásának jogát.

A most megtalált hét felbontatlan végrendelet miatt eddig négyen jelentkeztek Vácról és környékéről, bár náluk is csak a névazonosság jelenti a kapcsolatot. Horváth Ferenc szerint az érdeklődőket nem a vagyonszerzés, inkább a családi kapcsolatok megismerése motiválja. Az április 30-án 17 órára tervezett felbontáson azért egy nyugdíjas közjegyző is részt vesz a biztonság kedvéért, aki majd az elmúlt évtizedek végrendelkezési gyakorlatáról is beszél.

A jó állapotban lévő iratokat jelenleg viaszpecsétes borítékok zárják le. Kinyitásuk után azonban – a levéltári gyakorlat szerint – savmentes papírba rakják majd őket, mint minden feldolgozott végrendeletet. A váci levéltárosok pedig nekiállnak rendezni a XIX. század vége és az 1944-es év közötti iratokat.Váci végrendeletek a XVIII. századból

Luckharn Erzsébet végrendelete

Én, Luckharn Erzsébet először is rendelem a lelkemet Krisztus 5 sebének. Mindkét meglevő tehenemet még valami takarmánnyal együtt szereztem két gyermekemnek, (az első férjemtől, Schweigharttól való) 10 éves Luckharn Mihálynak és az ötéves Rozinának; ugyancsak a megmaradt 5 kila liszt és 5 kila termés legyen a gyerekeké. Továbbá 6 tyúk 20 kila kukoricával együtt. Rozinának felső- és alsóból álló ágyneműt 4 vánkossal és 2 vászonlepedővel együtt.

Zelenay Pál nemes végrendelete

Testvér szerént való atyámfiainak, úgymint Zelenay (Zelenai) Mátyásnak és Jánosnak egyaránt hagyom holmi ruháimat és pénzt, fl. 300. Feleségemnek vagy megmaradott özvegyemnek, Máriának egész házbéli jussomat, szőlőmet, kocsimat és holmi házieszközöket és egy aranygyűrűt hagyok, és sződi mesternél lévı 5 fl. adósságot.

Mostohafiamnak, Miskának a paripámat. Mágochy (Magochi) Mihály úrnak, nagy jó patrónusomnak hagyok egy ezüstforgót. Orgoványi (Orgovani) Imre úrnak egy ezüstös pálcát, nyusztos süveget és a puskáimat s flintámat hagyom.

Soós Andrásné Halál Panna végrendelete

Vagyon 40 f. az uramnál, Soós (Soos) Andrásnál, felit hagyom az uramnak, felit az fiamnak; az ki Sági Jánosnál vagyon 12 f., az uramnál is f. 12, azt is fiamnak. Házomat, szőlőmet és ahhoz tartozandó edénykéimet is fiamnak.

További végrendeleteket itt talál!