Ombudsman: jogellenes az óvodások megkötözése

Fotó: DPA / MARKUS SCHOLZ

-

Nem kisebb hibát, hanem jogsértést követett el az az óvónő, aki Kaskantyú településen összekötözte egy fegyelmezetlen óvodás kezeit – olvasható az ombudsmani jelentésben.


Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala közleményében Székely László úgy fogalmazott, hogy soha nem lehet válasz a „megalázó, rossz bánásmód”. A megkötözést kiváltó helyzet kialakulása megelőzhető lett volna, ha az óvoda még időben kezdeményezi a problémás gyermek szakértői vizsgálatát.

Az alapvető jogok biztosa sajtóhírekből értesült az esetről, és hivatalból indított vizsgálatot; megkereste az óvoda vezetőjét, az önkormányzatot és a rendőrséget is. Az ombudsmani jelentés kiadását késleltette, hogy több szerv hiányos vagy el nem fogadható választ küldött – jegyezte meg a biztos.

A vizsgálat feltárta, hogy az óvoda kettős problémával szembesült: egyrészt kezelnie kellett az óvodai együttélés szabályait átlépő és a többieket zavaró, bántó gyermek magatartását, másrészt valamennyi gyermek számára meg kell teremtenie a biztonságos óvodai nevelés feltételeit. E problémák „kezelésére” döntött úgy az óvónő, hogy az étkezést közvetlenül megelőzően, fegyelmezési eszközként összeköti a gyermek két kezét.

Székely László jelentésében felhívta a figyelmet arra, hogy az emberi méltósághoz való jog a köznevelés intézményeiben is minden gyermeket – életkorra tekintet nélkül – megillető alapjog, amelynek alapján tilos a gyermekek testi és lelki bántalmazása. Egy kiszolgáltatott helyzetben lévő kisgyermek mindig többletvédelmet igényel, és még az agresszív magatartás sem indokolhat megalázó bánásmódot – tette hozzá.

Az ombudsman rögzítette, hogy az óvodás két kezének összekötése megalázó bánásmódnak minősül, mivel alkalmas volt arra, hogy megszégyenítse őt a többi gyermek előtt. Az intézkedés összességében nem tekinthető kisebb nevelési hibának vagy mulasztásnak – állapította meg Székely László.

Jelentésében a biztos ismételten nyomatékosította, hogy az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, továbbá a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek speciális igényeinek figyelembevétele a köznevelés alapfeladatai közé tartozik. A gyermek számára állapotának megfelelő pedagógiai ellátást kell biztosítani számára attól kezdve, hogy jogosultságát a szakértői vélemény megállapította.