Novellaelemzésre számítanak a diákok a holnapi magyarérettségin

Fotó: MTI/Beliczay László / MTI/Beliczay László

-

Hétfőn kezdődik az érettségi időszak, a diákok a magyar nyelv és irodalom írásbelivel kezdik a hetet. Az eduline.hu összeszedte, hogy az elmúlt évek alapján idén mire kell számítani az írásbeli feladatok között.


A végzős középiskolások szinte biztosak benne, hogy az egyik feladat a novellaelemzés lesz, de az eduline hozzáteszi, hogy jobb nem csak a novellákból felkészülni, mert a kétszintű érettségi 2005-ös bevezetése óta – még ha a legtöbbször novellát elemezhettek is a diákok – volt olyan év, amikor egy költeményről, balladáról kellett esszét írni: 2006-ban például Márai Sándor Halotti beszéd, 2012-ben Arany János Tetemre hívás című műve került az érettségizők elé.


Mint írják: jól látható trend, hogy ha novellát kapnak a diákok, általában kortárs, esetleg olyan XX. századi szerző művét választja a tételkészítő bizottság, aki nem része a törzsanyagnak – ilyen például Sánta Ferenc, Gelléri Andor Endre vagy Mészöly Miklós.


Radnóti és Pilinszky?

A legnépszerűbb szerzők, akik 2005 óta legalább kétszer előfordultak már a középszintű írásbelin: Petőfi Sándor, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, Vörösmarty Mihály, Kosztolányi Dezső, Márai Sándor, Karinthy Frigyes, Mikszáth Kálmán.


A szaktanárok szerint felesleges a diákoknak abban gondolkodniuk, hogy egy idén évfordulós szerzőt kapnak, ez a hagyomány ugyanis inkább a régi érettségi rendszerben volt divat. (Kosztolányi Dezső egyébként 130 évvel ezelőtt született, míg József Attila születésének 110. évfordulóját ünnepelhetjük idén.)

Szabó Roland magyar tanár az eduline-nak azt nyilatkozta, hogy az évfordulók helyett „sokkal fontosabb tematikus egységekben gondolkodni: milyen szempontú összehasonlítások voltak eddig? Az összehasonlítások módszertanának ismerete és az ebben szerzett gyakorlat a mérvadó, nem a konkrét költemények. A művek értelmezésénél a szerzőség kérdése – gondolok itt a referenciális értelmezésekre – elhanyagolható a középszintű érettségi feladatainál, kiemelt szempont a mű(vek) poetológiai szempontú olvasása”. Ő azt tippeli, hogy Radnóti és Pilinszky lesz idén az érettségin.


A diákok a középszintű magyarérettségin először a szövegértési tesztet kapják meg, hatvan perc alatt kell megválaszolniuk a kérdéseket, mindegyik a 800-1000 szó terjedelmű esszéhez, tanulmányhoz vagy publicisztikai műhöz kapcsolódik.

Az elmúlt években a legtöbbször nyelvészeti témájú szöveget kaptak a vizsgázók. 2013-ban például Gósy Mária gyermeknyelvről írt tanulmányát, 2012 októberében Keszler Borbála nyelvész Írásjelhasználat és nyelvi kultúra című munkájának részletét kellett értelmezniük, míg 2008-ban Nádasdy Ádám Miért változik a nyelv? című előadásának levonatát.

Irodalmi témájú írások is több feladatsorba bekerültek: 2011-ben Nemes Nagy Ágnes Párbeszéd a mai versről, 2009-ben Mikszáth Kálmán Jókai Mór élete és kora című művéből kaptak egy részletet a diákok, míg 2010-ben egy Magyar Hírlap-cikket kellett értelmezniük, amely egy Janus Pannonius-műről szólt. 2005 után többször volt környezetvédelmi-ökológiai témájú szöveg is.