Nincs akadálya a kvótaügyi népszavazásnak

Fotó: VS.hu / Hirling Bálint

-

Az Alkotmánybíróság elutasította az indítványokat, az államfő kitűzheti az időpontot. Várhatóan szeptemberben vagy októberben lesz a referendum.


Az Alkotmánybíróság (Ab) elutasította a kormány által kezdeményezett népszavazás elleni indítványokat. Az indítványok közül három – köztük Szanyi Tibor szocialista EP-képviselő indítványa – az országgyűlési határozatot támadta azzal, hogy alaptörvénybe ütköző módon fogadták el, és ezért kérte megsemmisítését. Az indítványozók többek között hivatkoztak az Európai Bizottság (EB) május 4-ei – a közös európai menekültügyi rendszer reformjára irányuló – előterjesztésére, mint amely a körülményekben lényeges változást hozott, ugyanis akár 100 milliárdos költséggel is járhat Magyarország számára, ha kimarad a migránsok áthelyezésére vonatkozó uniós mechanizmusból.

Ebben az eljárásban az Ab az országgyűlési határozatot érdemben nem vizsgálhatta, csupán a megszületését eredményező parlamenti eljárás alkotmányosságát. Az Ab indoklása szerint nem alaptörvény-ellenes, hogy az országgyűlési határozati javaslatot csak a törvényalkotási bizottság vitatta meg. A házszabályt sem sértette a parlamenti eljárás, és az EB május 4-ei javaslataival összefüggésben sem állapítható meg, hogy az országgyűlési határozatot alaptörvényt sértő módon fogadták volna el.

Az egyik indítványban szereplő felvetést – miszerint a népszavazási kérdés az EU közös politikáját érinti, ezért nem tartozik az Országgyűlés hatáskörébe – az Ab érdemben nem vizsgálhatja.


Személyesen nem érintett

Az Ab Fodor Gábor indítványáról is döntött. A Magyar Liberális Párt elnöke a népszavazási kérdést megengedő kúriai döntést támadta, és kérte a megsemmisítését. Az ellenzéki politikus arra hivatkozott, hogy a kormány kérdése nem parlamenti, hanem uniós hatáskörbe tartozik, ezért nem lehet róla népszavazást tartani. A kormány népszavazási kérdése így szól: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

Az Ab az alkotmányjogi panasz visszautasítását főként az indítványozó személyes érintettségének hiányával indokolta. A jogállamiságra és jogbiztonságra hivatkozásnak alkotmányjogi panasz esetében csak kivételesen – visszaható hatályú jogalkotás, illetve felkészülési idő hiánya esetén – van helye. Továbbá az Ab szerint az európai egység megteremtésével, illetve a hatáskörök közös gyakorlásával kapcsolatos alkotmányos előírások nem minősülnek az alaptörvényben biztosított jognak, így azokra alkotmányjogi panaszt nem lehet alapítani.

Mindkét határozat előadó bírája Sulyok Tamás, az Ab elnöki feladatait ellátó elnökhelyettes volt. A 15 tagú testület jelenleg 11 alkotmánybíróból áll, a két keddi határozattal kapcsolatban egyikük sem fogalmazott meg különvéleményt, azokat részben eltérő indoklással, de egyhangúlag támogatták.

Miután az Ab helybenhagyta az országgyűlési határozatot, az államfő feladata kitűzni a népszavazás időpontját a jogorvoslat lezárultát követő 15 napon belül, a döntésétől számított 70. és 90. nap közötti időpontra. Tehát várhatóan szeptemberben vagy október elején, valamelyik vasárnap lesz a referendum.


Még folyamatban van

Az Országgyűlés döntése ellen már nem lehet jogorvoslattal élni, a Kúria május 3-ai döntése ellen azonban 60 napig lehet alkotmányjogi panasszal fordulni az Ab-hez – az a határidő július elején jár le.

Az ügyben más eljárások is folyamatban vannak. Magyarország az Európai Unió Bíróságán támadta meg 2015. december elején az úgynevezett kötelezőkvóta-döntést. Szintén 2015 végén fordult – alkotmányértelmezést kérve – az Ab-hez Székely László ombudsman. Indítványában többek között azt vetette fel, hogy köteles-e Magyarország más tagállamban jogszerűen tartózkodó menedékkérők jelentős csoportjából – egyéni vizsgálat nélkül – áthelyezést lehetővé tenni, ha erre az ország nem adott át hatáskört az uniónak, és ha ez az intézkedés emberi jogi tartalmában meglehetősen aggályos. Az ombudsman indítványának tárgyalását hétfői teljes ülésén kezdte meg az Ab.