Nem segített az Alkotmánybíróság a piacról kiszorított tankönyveseken

Fotó: MTI/Oláh Tibor / MTI/Oláh Tibor

-

A régi törvényt illető panaszokat elutasította, a januártól élő tankönyvpiaci szabályozás alkotmányosságát viszont nem vizsgálta. Viszont panaszkodhatnak újra.


Egy különvéleménnyel – Bragyova Andráséval – hozta meg végzését az Alkotmánybíróság a tankönyvügyben. Ezzel együtt a nyolcoldalas döntésben egyebek mellett az áll, hogy a panaszosok által eredetileg megfogalmazott probléma „már nem áll fenn”, ha mégis, az új szabályozást újra meg kell támadniuk.

Az indítványozók szerint a 2012-es szabályozás sértette az Alaptörvény által biztosított vállalkozási szabadságot, a tisztességes verseny feltételeit, a vállalkozáshoz való jogot, mert a tankönyv-kereskedelemben (tankönyvterjesztésben) piaci monopóliumot teremt a könyvtárellátó (KELLO) számára; kiszorította a piacról az ott jelenleg vállalkozási tevékenységet folytató vállalkozásokat, és a jövőre nézve abszolút belépési korlátot állít az említett piacra belépni szándékozó vállalkozások elé. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor megállapította, hogy a panaszosok által támadott szabályozás – a panaszosok által eredetileg támadott formában és tartalommal – már nem létezik, mert azt a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről rendelkező 501/2013. (XII. 29.) kormányrendelet hatályon kívül helyezte. Mivel most az Alkotmánybíróság nem absztrakt, utólagos normakontrollt alkalmazott, hanem panaszt bírált el, a támadott törvény helyét felváltó jogszabályok alkotmányossági vizsgálatát nem végezhette el – áll az AB határozatában. A testület a döntésben ugyanakkor felhívta a panaszosok figyelmét, hogy a törvényi feltételek fennállta esetén ezekkel a jogszabályokkal szemben is tehetnek alkotmányjogi panaszt. Az állami iskolák számára múlt héten közzétett, gyakorlatilag „kötelezően választható” tankönyvlistáról és a vele kapcsolatos gazdasági és újabb tartalmi kifogásokról itt írtunk részletesebben.