Nagy Harácsony: másodfokon is nyert címlapperében a HVG

-

A tavaly év végi szám miatt Ékes Ilona volt fideszes képviselő perelt - és vesztett. A bíróság jogerősen is kimondta, a kifogásolt ábrázolás nem a vallási közösséggel vagy annak tevékenységével kapcsolatban fogalmazott meg bírálatot.


A HVG tavaly év végi dupla szám címlapján szereplő, Betlehemet idéző ábrázoláson a Szent Család és az újszülött Jézus előtt hódoló pásztorok arcának helyére kormánytagok és más közszereplők, például Habony Árpád arcmása került, a jászolban pedig nagy halom aranypénz volt látható, utalva a hatalmat gyakorló közszereplők vagyonosodására.

Az elsőfokú ítéletet pénteken helybenhagyta a másodfokon ítélő Fővárosi Ítélőtábla. Ékes Ilona volt fideszes képviselő keresetében arra hivatkozott, hogy a címlapon megjelent illusztráció őt keresztényi mivoltában sértette; ezen a jogcímen 500 ezer forintot követelt a laptól. Úgy vélte, hogy az ábrázolás célpontjában nemcsak a képen szereplő politikusok, hanem a keresztények közössége állt, ami – mint az a hvg.hu beszámolója szerint a pénteki tárgyaláson elhangzott – őt mint a jézusi szeretet parancsát napi szinten gyakorló katolikust személyében is sértette.

A hvg.hu emlékeztet arra, hogy ez volt az első olyan per, amely a Ptk. tavaly elfogadott új passzusa alapján indult, amely lehetővé tette, hogy magánszemély sérelemdíjat követelhessen, ha azt a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösséget, amelyhez ő maga is tartozik, a nagy nyilvánosság előtt súlyosan sértő vagy kifejezésmódjában indokolatlanul bántó jogsérelem érte.

A Fővárosi Ítélőtábla kimondta: az elsőfokú ítélet helyesen állapította meg, hogy a kifogásolt ábrázolás nem a vallási közösséggel vagy annak tevékenységével kapcsolatban fogalmazott meg bírálatot, és az, hogy a politikusok magatartásának bemutatása során a lap készítői vallási jelképeket használtak fel, nem értelmezhető vallásellenes támadásként. Ha így lenne, akkor azzal a szólásszabadság olyan mértékű sérelmet szenvedne, hogy a vallási szereplőket, történeteket még a képzőművészetben, az irodalomban vagy a mesékben sem szabadna felhasználni – szólt a bírósági indoklás.


Erről szólt a per