Minden egyetemnek egyenlő jogokat követelnek az akadémikusok

Fotó: MTI / Kovács Sándor

-

Közzétette állásfoglalását az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya azzal a törvényjavaslattal kapcsolatban, amely monopolhelyzetbe hozná a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet (NKE) az államtudományi képzések oktatásában. Az akadémikusok egyenlő jogokat, képzési feltételeket követelnek minden egyetemnek.


A joggal foglalkozó akadémikusok osztálya, amely pár nappal ezelőtt bejelentette, hogy nem hajlandó az NKE épületében ülésezni, június 17-én kiadta négy pontból álló állásfoglalását.


E szerint szolidaritásukat fejezik ki a tudományegyetemek állam- és jogtudományi karaival, továbbá a közgazdálkodást, közpolitikát, nemzetközi politikát és nemzetközi kapcsolatokat multidiszciplináris keretekben oktató egyetemekkel.

Egyúttal sajnálatosnak tartják, hogy a törvénytervezetet, amelynek elfogadása esetén káoszba fulladhatna az állam-, és jogtudományi karok tudományos programja, nem egyeztették a Magyar Rektori Konferenciával és illetékes szakbizottságaival, valamint a Magyar Tudományos Akadémiával.

Az MTA osztálya ezen kívül nem tartja elégségesnek az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára által megfogalmazott módosító indítványt, amely biztosítja ugyan, hogy ne csak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek legyen képzési joga az államtudományok és közigazgatási tudományok területén, hanem – mint hagyományosan – más egyetemek állam- és jogtudományi karainak is, de nem ad lehetőséget arra, hogy ezek az egyetemek oklevél-kiadási joggal is rendelkezzenek.


Az osztály szerint az egyetemeken nemcsak az államtudományi és egyéb szakok működtetésének lehetőségét, és az oklevél kiadását kell biztosítani, hanem az összes intézmény számára azonos szakindítási feltételeket kell garantálni. Emellett fontos a képzési keretszámok egyenlő feltételek melletti biztosítása, az azonos elven történő költségvetési finanszírozás és az azonos képesítési követelmények és elhelyezkedési feltételek garantálása is az egyetemeken.


Mint írtuk, a Lázár János által jegyzett törvénymódosítás alapján az államtudományokat 2015 szeptemberétől kizárólag az NKE-n lehetne tanítani. A javaslat ellen – a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kivételével – a múlt héten már tiltakoztak az érintett karok vezetői, jogászok és az akadémiai szféra is. Az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának ülését ugyanis június 17-én eredetileg a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen hívták volna össze, az akadémikusok azonban bojkottálták a helyszínt.