Miért kellett lemondania L. Simon Lászlónak?

Fotó: Fotó: Europress/AFP/Hassan Ammar

-

És miért nem kell akkor Balog Zoltánnak is? A képviselői összeférhetetlenség és a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) összefüggései.


L. Simon egy hétfői sajtóeseményen jelentette be, hogy a múlt héten lemondott az NKA alelnöki tisztéről, mert ez a poszt összeférhetetlen az országgyűlési képviselőséggel. L. Simon László akkor azt közölte, hogy az országgyűlési képviselők jogállásáráról szóló, most hatályba lépett törvény miatt kellett távoznia az alelnöki posztról. A fideszes politikus ugyanakkor a VS.hu-nak pontosan nem tudta megmondani, hogy a törvény mely paragrafusa alapján kellett lemondania, de mint fogalmazott: biztosan szerepel a törvényben az összeférhetetlenség, alaposan „körberágták” a jogszabályt és egyébként is, ha nem lett volna muszáj, akkor esze ágában sem lett volna lemondani.


Mit mondanak a jogszabályok?

Mi az NKA?

„A Nemzeti Kulturális Alap az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti - a nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, valamint hazai és határon túli terjesztésének támogatása érdekében létrehozott – elkülönített állami pénzalap.”

Az összeférhetetlenségi szabályok leginkább idevágó paragrafusa:

„Képviselő nem lehet az államháztartás alrendszeréből, európai uniós forrásokból vagy nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján az államháztartáson kívüli természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek - ide nem értve a társasházat - számára nyújtott támogatások odaítélése céljából létrehozott szerv vezetője, tagja, illetve a szerv döntésének előkészítésében vagy meghozatalában közreműködő személy.”


Az ugyanakkor biztos, hogy miért nem kell lemondania Balog Zoltánnak, aki szintén képviselő és az NKA elnöke. Ő azért maradhat a posztján, mert nem képviselőként, hanem az emberi erőforrások minisztereként vezeti az NKA-t. Erről külön törvény rendelkezik, amelyet az összeférhetetlenségi szabályozás nem ír felül. Balog Zoltán egyébként hétfőn azt nyilatkozta: az NKA alelnöki posztjára egyelőre senkit nem nevez ki, hanem elnökként ő irányítja a szervezet tevékenységét. L. Simon László a továbbiakban tanácsadói szerződéssel, díjazás nélkül segíti az elnök munkáját. L. Simon László 2011 októberétől volt az NKA elnöke, majd államtitkári kinevezése után, 2012 júliusától töltötte be az alelnöki pozíciót.


Mit csinál az NKA?

Az NKA az elmúlt húsz évben a hazai kulturális élet finanszírozásának legmeghatározóbb intézménye lett. Feladata az Országgyűlés által létrehozott elkülönített állami pénzalap elosztása a piaci szereplők között. Az alap fő bevételi forrása jelenleg az ötöslottó szerencsejáték játékadójának 90 százaléka. Az NKA a rendelkezésére álló pénzforrásokat döntő hányadában társadalmasított kollégiumi rendszer működtetésével pályáztatja és juttatja el az arra érdemesített programok megvalósítóihoz.