Menesztették a Corvinus közgáz karának dékánját

Fotó: MTI/MTVA / Jászai Csaba

-

A VS.hu információi szerint a Budapesti Corvinus Egyetem rektora visszavonta a közgazdaság-tudományi kar dékánjának megbízatását. Egy nappal azt követően, hogy beszámoltunk arról, Szakadát László hogyan és miért veszítette el kollégái bizalmát 9 hónap alatt.


Több egymástól független corvinusos forrás arról számolt be a VS.hu-nak, hogy megszűnt Szakadát László dékáni vezetői megbízatása a BCE közgazdaság-tudományi karán. Információink szerint erről a munkáltatói jogokat gyakorló Rostoványi Zsolt, a BCE rektora intézkedett. Szakadát László 2014 szeptembertől töltötte be a dékáni posztot.


Mint azt tegnap megírtuk, a mikroökonómia tanszéken docensként dolgozó Szakadát László dékáni kinevezését kezdetektől nem nézték jó szemmel kollégái. Dékáni pályázatát csak második helyre sorolta a szakmai bíráló bizottság, kinevezését a véleménynyilvánítási joggal rendelkező közgáz kari tanács, majd az egyetemi szenátus sem támogatta. A munkáltatói jogokat gyakorló, a dékán kinevezéséről, visszahívásáról döntő rektor ezeket figyelmen kívül hagyva határozott Szakadát dékánná emeléséről.

A Szakadát iránti bizalmatlanság az elmúlt hónapok során fokozódott. Az egyetemi kar folyosóin egyre több hír jelent meg a közgáz kar feldarabolásáról, szakok, tanszékek más karokhoz való csatolásáról, információt azonban a dékántól nem kaptak. A kar dolgozóinak többsége úgy látta, Szakadát nem fog ellenállni a közgáz kar leépítésére, feldarabolására irányuló egyetemi vezetői szándéknak.

Bizalmuk tavaszra teljesen elfogyott, ezt jelezte a kari tanács 2015. április 27-i ülése, amelyen – értékelve tevékenységét – a dékáni pozícióból való visszahívására tettek javaslatot a szenátusnak 18-9 arányban. Az egyetem legfőbb döntéshozó testülete múlt kedden szavazott Szakadátról. Egy szavazat hiányzott ahhoz, hogy a szenátus is megvonja a bizalmat, azaz javaslatot tegyen a rektornak a dékán visszahívására. Mivel azonban 12-12 igen és nem szavazat született, a szenátus nem fogalmazott meg ilyen tartalmú javaslatot.

A VS.hu a múlt keddi szavazás után kérdezte a rektort arról, visszavonja-e a dékán megbízását, de nem válaszolt kérdéseinkre.