Megváltoztak az örökbefogadás feltételei

-

A korábbi 18 éves korhatár helyett a jövőben csak a 25. életévét betöltött, cselekvőképes személy lehet örökbefogadó.


A március 15-én hatályba lépő új Polgári törvénykönyv (Ptk.) az örökbefogadás feltételeit több ponton is megváltoztatja. Az egyik legfontosabb módosítás a nyílt örökbefogadás szabályozását érinti, így a jövőben az anya lehetőséget kap arra, hogy a gyermek hathetes koráig visszavonhassa az örökbe adáshoz hozzájáruló nyilatkozatát, és erre a jogára fel kell hívni a figyelmet - nyilatkozta a Magyar Nemzetnek az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) gyermekvédelmi és gyámügyi főosztályvezető-helyettese. Lantai Csilla hozzátette, hogy a szülő felügyeleti joga a gyermek hathetes életkorának betöltésével megszűnik, vagyis ha egy szülő nagyobb gyermeket ad örökbe, akkor rá már nem vonatkozik a nyilatkozat aláírása utáni türelmi idő. A nyilatkozat visszavonása csak akkor lehetséges, ha a gyermek nevelését a vér szerinti szülő vagy a gyermek más hozzátartozója vállalja. Fontos változás, hogy a korábbi 18 éves korhatár helyett a jövőben csak a 25. életévét betöltött, cselekvőképes személy lehet örökbefogadó, aki a gyermeknél legalább 16 évvel, legfeljebb 45 évvel idősebb, és személyisége, körülményei alapján alkalmas a gyermek örökbefogadására. A korkülönbségtől csak rokoni vagy házastársi örökbefogadás esetén lehet eltekinteni. Ezen kívül nem fogadhat örökbe az, akinek a gyerekét a gyámhatóság nevelésbe vette. A jövőben a gyermekek érdekében kötelezővé válik az örökbefogadások utánkövetése is.