Megúszhatja a diákjait éveken át fogdosó pannonhalmi tanár

Fotó: Simó Endre / Simó Endre

-

Házon belül intézte el a bencés rend a zaklatási botrányt, amelyet tavaly októberben fedett fel néhány diák. A főapát szerint komolyan vették az ügyet, amit az leplezett el sokáig, hogy az érintett nevelőtanár diákjai kiváló eredményeket értek el. Az elkövető már kilépett a rendből, a világi hatóságoknak pedig valószínűleg tényleg nincs már dolguk a történtekkel.


Szűkszavú, épp ezért sokféleképpen értelmezhető közleményt adott ki hétfőn a Pannonhalmi Főapátság. Az ország legrégebbi – a 10. század végén alapított – kolostorának rangos iskolájában ezek szerint kiskorú veszélyeztetésének gyanúja miatt állítottak fel vizsgálóbizottságot, amely egy „több mint tíz éve történt cselekménysorozatot” volt hivatott kivizsgálni, az eljárás következtében pedig az érintett szerzetes elhagyta a bencés rendet.

Bár a bencés rend közleménye homályosan fogalmazott, és a VS.hu megkeresésére sem árultak el sokkal többet, Várszegi Asztrik főapát egész oldalas interjút adott a Nők Lapja szerdán megjelenő számának. Ebben azt mondta, az egyik nevelőtanár kétféle módon bántalmazta a rábízott diákokat: pszichésen, mivel rendkívül szoros kapcsolatra törekedett az érzelmileg kiszolgáltatott fiúkkal, illetve „a diákok testi intimitásának megsértésével”, ami a főapát szavai szerint „illetlen érintésekben” nyilvánult meg, de azt nem közölte, ez pontosan mit jelent.

Várszegi főapát a lapnak azt mondta: tavaly októberben kereste meg néhány volt diák, és számolt be az egy évtizeddel ezelőtt történtekről. A nevelőtanárt felmentették a munkájából, és megpróbálták elérni az összes korábbi tanítványát. A felállított vizsgálóbizottság végül több mint 60 volt diákkal beszélt, akik közül többen csak ekkor döbbentek rá, hogy nem csak velük történt ilyesmi, amit akkor a kollégiumi élet velejárójának gondoltak. A főapát szerint azért is maradhatott titokban a zaklatás, mert a nevelőtanár tanítványai rendkívül sikeresek voltak.


Egy rendkívül magas intellektusú, briliáns elméjű, vonzó személyiségről van szó, akiért rajongtak a diákjai, senkinek meg sem fordult a fejében, hogy bármiféle probléma lehet

– mondta Várszegi Asztrik, aki szerint a rend mindenképpen szembe akart nézni az igazsággal, bármennyire is nehéz. A főapát az ügyben Rómához, a Hittani Kongregációhoz is fordult, ahol az a döntés született, hogy egyházi bíróság járjon el az ügyben – ez az eljárás jelenleg is folyamatban van, bár időközben az érintett nevelőtanár bejelentette, hogy elhagyja a rendet, amely időközben átalakította gyermekvédelmi szabályzatát. A főapát szavaiból nem derült ki, hogy felmerült-e a világi igazságszolgáltatás bevonása, és a VS.hu is hiába érdeklődött erről a rendnél.

Az áldozatok védelme volt a legfontosabb – mondta többször is a VS.hu-nak az apátság névtelenséget kérő illetékese, aki szerint a sértettek nem kívántak sem büntető, sem polgári eljárást kezdeményezni (Várszegi Asztrik utalt rá az interjúban, hogy a volt diákok kifejezetten jelezték, nem kívánnak ártani az iskolának vagy a rendnek). Arról is érdeklődtünk, hogy tudnak-e arról, hol dolgozik jelenleg a rendet elhagyó nevelőtanár, de csak azt a választ kaptuk, hogy ez már nem Pannonhalma illetékessége, illetve a leendő munkahelyein „biztosan ismerik majd az életrajzát”.


Aggasztó mondatok

  • „Sok évnek kellett eltelnie, maguknak is férfivá, apává kellett válniuk, hogy megértsék, mi is történt velük.”
  • „Úgy mondanám, hogy zsarolta diákjait, visszaélt az érzelmi kiszolgáltatottságukkal.”

  • „A bántalmazás másik formája a diákok testi intimitásának a megsértését, egészen pontosan illetlen érintéseket jelentett.”

  • „Amikor az áldozatok érzelmileg labilis állapotban voltak, az elkövető ilyen módon gondolta lenyugtatni őket.”

  • „Noha egyetlen diák sem számolt be arról, hogy ezeknek az érintéseknek erotikus töltete lett volna, mégis mindegyiküket trauma érte.”
Forrás: Nők Lapja, interjú Várszegi Asztrikkal

Amennyiben tényleg kiskorú veszélyeztetése történt tíz évvel ezelőtt, akkor a világi igazságszolgáltatásnak nincs több dolga, ugyanis az öt év alatt elévül. Magyar Gábor ügyvéd arra hívta fel a figyelmet, hogy az apátság vezetőinek nincs feljelentési kötelezettségük – ez egyedül a hivatalos személyeknek lenne –, így minden azon múlik, hogy az érintettek mit mesélnek el a történtekről. „Feltételezve a jóhiszeműséget, az egyház megfelelően járt el, a kánonjog alapján, amikor kivizsgálták a tudomásukra jutott esetet, és elbocsátották az érintett szerzetest” – mondja az ügyvéd.

Magyar Gábor szerint a döntő az, hogy a főapát által említett „illetlen érintések” és a testi intimitás megsértése mit is takar ebben az esetben. Amennyiben nem a szexuális vágy felkeltése motiválta az elkövetőt, akkor az ügy nem tartozik a szexuális bűncselekmények körébe. Kérdés, hogy az érintések mögött lehetett-e bármi olyan motiváció, ami nem szexuális vágy – a főapát szerint mindenesetre a nevelőtanár ezekkel az érintésekkel gondolta lenyugtatni az érzelmileg labilis diákokat.

A bűncselekmények elévülési ideje általában a büntetési tétel felső határa, de legalább öt év. Kiskorú veszélyeztetése esetén egytől öt évig terjedhet a büntetés, vagyis 2009-ben elévülhetett az ügy. A 2012-es büntető törvénykönyv ugyan lehetőséget ad, hogy bizonyos bűncselekmények, köztük a nemi erkölcs elleniek elévülési ideje kitolódjon, ha a sértett a bűncselekmény elkövetésekor még nem töltötte be a tizennyolcadik életévét – ilyenkor az elévülés határidejébe nem számít be az a tartam, amíg a tizennyolcadik életévét be nem tölti vagy be nem töltötte volna –, de a Pannonhalmán történtek esetében egyelőre nem tudni nemi erkölcs elleni bűncselekményről.

A Fidesz a „Sipos-ügy” miatt tavaly törvényt módosított, így sosem évülnek el a 18 évesnél fiatalabbak ellen elkövetett súlyosabb szexuális bűncselekmények, és azok sem, amelyeket hozzátartozó, nevelő vagy gondozó követ el. Ennek azonban nincs visszamenőleges hatálya, a pannonhalmi ügyre így nem lenne érvényes.


Mit jelent a kiskorú veszélyeztetése?

208. § (1) A kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy – ideértve a szülői felügyeletet gyakorló szülő, illetve gyám élettársát, továbbá a szülői felügyeleti jogától megfosztott szülőt is, ha a kiskorúval közös háztartásban vagy egy lakásban él –, aki e feladatából eredő kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődését veszélyezteti, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, az (1) bekezdés szerint büntetendő az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt
a) bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére, illetve züllött életmód folytatására rábír vagy rábírni törekszik,
b) bűncselekmény elkövetéséhez felajánl.


A rendőrség mégis beszállt

Feljelentéskiegészítést rendelt el a Győri Rendőrkapitányság a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban tíz éve történt cselekménysorozat miatt - közölte a rendőrség szóvivője. A sajtóból értesültek arról, hogy a főapátság belső vizsgálatot rendelt el kiskorú veszélyeztetése miatt.

A körülményeket vizsgálják majd. Tájékoztatják a főapátságot arról, hogy a rendőrség vizsgálatot indított az ügyben, emellett tájékoztatást kérnek a főapátságtól az akkori eseményekről - magyarázta Kocsis Tünde.