Megúszhatja a 700 milliós kártérítést a bedőlt Demján-cég

Forrás: MTI/MTVA / Soós Lajos

-

Szinte nullára csökkent a XI. kerületi Tóváros lakóparkban élők esélyre arra, hogy Demján Sándor felszámolás alatt levő építőipari cége kifizesse 700 milliós követelésüket. Négy társasházban élők ennyire becsülik a pocsék kivitelezés miatt keletkezett kárukat. A csütörtöki tárgyaláson a lakókat képviselő ügyvédek a per szüneteltetését kérték, miután az Arcadom Zrt. felszámolója semmi jóval kecsegtette őket,.


Ügyvédkorlátozás

Végső szakaszba lépett a Demján Sándorhoz kötődő Arcadom Zrt. ellen indított 700 milliós kártérítési per a Fővárosi Törvényszéken, amelynek alakulásáról a VS.hu egy éve rendszeresen beszámol. A felperesi oldalt, a Tóváros lakópark 2. ütemének négy társasházát képviselő ügyvédek a per szüneteltetését kérték a bíróságtól, amely azt tudomásul vette. Sőt: maga is bölcs döntésnek tartotta.


A perben korábban egyetlen ügyvéd képviselte a társasházakat, egészen februárig. Ekkor három társasház lecserélte a közös képviseletet ellátó céget, egy másik közös képviselőt bíztak meg. Ő azonnali hatállyal korlátozta az ügyvéd mozgásterét. Miután átvette az 1-es, 2-es, 4-es ház képviseletét, felszólította az ügyvédet, hogy az ügyben bármilyen intézkedést kizárólag a vele való személyes egyeztetés vagy emailváltás után, írásba adott engedélyével tehet meg. Mivel ez lehetetlenné tette a perben – különös tekintettel a tárgyalásokon – ügyvédi munkáját, ezért visszaadta megbízását e három társasházat illetően. A csütörtöki tárgyaláson már csak a 3. számú társasházat képviselte.

Az új közös képviselő, a VS.hu-nak azt mondta korábban, nem állnak el a pertől, fenntartják követelésüket. Ehhez képest a három társasházat képviselő ügyvéd a tárgyaláson a per szüneteltetését kérte. Két dologra hivatkozott. Egyrészt az Arcadom Zrt. felszámolásának megindulására, ami új helyzet teremtett. Másfelől arra, hogy tetemes volt a peranyag, annyira sok, hogy nem volt képes áttekinteni. Erre a bíró éllel megjegyezte, reméli, azt azért tudja, melyik ügyben jár el.


A gondozatlan, eliszaposodott tórendszer miatt is pert indítottak a lakók


No money

A tárgyalás nem csak a per várható elenyészésének kezdete miatt volt fontos, hanem mert az alperesi oldal első alkalommal jelent meg. Az Arcadom Zrt. eddig nem küldte el jogi képviselőjét a tárgyalásokra, miközben annak zárttá minősítését akarta elérni – eredménytelenül. Ezúttal azonban már nem az Arcadom, hanem a felszámolót képviselő ügyvéd személyesítette meg a Demján-céget. Semmivel nem biztatta a tóvárosiakat. Azt mondta, az eddigiek alapján úgy látják, még az Arcadom banki hiteleinek fedezete sem áll rendelkezésre a cég vagyonában.

Az is valószínűsíthető, hogy a tóvárosiak kártérítési igényükkel nem lesznek dobogón az Arcadomtól pénzükre váró gazdasági társaságok, vállalkozók, beszállítók sorában. A VS.hu megkérdezte a felszámoló jogi képviselőjét, mekkora esélyt lát a kárérték kifizetésére, de ő nem tudott válaszolni. Demján a felszámolás megindításakor közleményben nyugtatta meg az Arcadom 650 kifizetetlen partnerét, ha nem sikerül egyezségre jutni, saját vagyonából kártalanítja őket. A január 19-i közlemény ugyanakkor az Arcadom által okozott károk megtérítését nem hozta szóba.


Tóváros a Tóváros lakópark garázsában


Áthárítás

Az Arcadom-per, bár értéke miatt kiemelt ügyként tárgyalták, a kezdetektől döcögve halad. Az általános kivitelezői szerepet vállaló Arcadom a perben következetesen az állította, hogy fővállalkozója, az Ezüstfa Kft. tartozik felelősséggel a károk megtérítéséért. Csakhogy az Ezüstfa már hamarabb a felszámolás sorsára jutott, mint az Arcadom. Az Arcadom a műszaki állapot felmérésében sem volt együttműködő, szakértő kirendelését addig obstruálta, ameddig tudta. Szakértőket nem jelölt meg, és a vizsgálatok költségének felét sem kívánta állni. Ekkor a tóvárosiak jelezték, hajlandók a teljes szakértői díjat megelőlegezni, mivel az Arcadom nem partner ebben. Múlt nyár végére a bíróságnak sikerült összeállítani egy független szakértői listát. Ezzel azonban nem sokat értek, mivel a felkért szakértők egymás után visszamondták a megbízást.


Hull a kőlap a falról


Itt a vége, nem lesz pénze

Ekkor jött a per következő stációja, az év elején lecserélték a bírót. Ő maga azt kívánta a lakóknak, találjanak olyan szakértőt, aki hajlandó dolgozni is. Ez a kívánság nem teljesült, mivel az új bíró nem tartott igényt szakértő megbízására. Ezen a tárgyalási napon rendelte el a Fővárosi Törvényszék az Arcadom felszámolását, amivel kétségtelenül új helyzet teremtődött. Azzal azonban sokkal inkább, hogy az új közös képviselő korlátozta a pert vivő ügyvédet, amivel sikerült megosztani a pertársaságot, az általa megbízott ügyvéd pedig a pereskedés félbeszakítását érte el.

A bíró a csütörtöki tárgyaláson 8-10 munkanapra becsülte a műszaki állapot felméréséhez szükséges időt, amit a felszámolónak kellene elvégeztetni, összeállítani egy hibalistát. Erre, továbbá a per lezárásával kirovandó tetemes illetékre, a várhatóan ki nem fizetett ügyvédi munkadíjakra, valamint az Arcadom fizetésképtelenségre hivatkozva a bíróság maga se tudott hasznosabbat ajánlani, mint a per szüneteltetését, amit az 1-es-2-es-4-es társasház jogi képviselője bejelentett. Jóllehet hozzátette, elég érdekesnek találja az ügyet, lenne kedve tárgyalni.

A per szüneteltetése miatt sem a lakókat, sem az Arcadom maradványait nem terhelik majd a perköltségek, viszont a kártérítésnek is megpecsételik a sorsát.

A lakók az elhanyagolt tórendszerből érkező bűz miatt is pert indítottak, erről itt olvashat.