Megszűnnek az EU-ban a nemzeti adatvédelmi törvények

Dr. Jóri András

volt adatvédelmi biztos, a Dataprotection.eu Kft. adatvédelmi tanácsadó cég tulajdonosa

Lényegesen emelkedhetnek a bírságok az EU új adatvédelmi rendelete szerint.


A személyes adatok védelmét EU-szinten egy irányelv szabályozza, amelynek rendelkezéseit Magyarországon az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011-es törvény ülteti át. Magyarország különlegessége, hogy 1997-ben önálló törvényt fogadtak el az egészségügyi adatok védelméről. A jogi környezet változni fog: 2018 tavaszától alkalmazandó lesz az EU adatvédelmi rendelete.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy megszűnnek az EU területén az egyes nemzeti adatvédelmi törvények (vagy tartalmuk jóval korlátozottabb lesz), és közvetlenül az EU rendeletet kell majd követnie az adatkezelőknek. Lényegesen emelkednek majd a bírságok összegei is: míg jelenleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kiszabható maximális bírságösszeg 20 millió forint, addig a Rendelet szerint legfeljebb 20 000 000 EUR összegű közigazgatási bírság, illetve a vállalkozások esetében az előző pénzügyi év teljes éves világpiaci forgalmának legfeljebb 4%-át kitevő összeg szabható ki a Rendelet központi jelentőségű rendelkezéseinek megsértése esetén.

Ami az egészségügyi adatkezelés reformját illeti, erről viták folynak jelenleg Magyarországon is. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér kórházak, patikák, háziorvosi rendelők elektronikus adatkezelésének egységes elektronikus rendszere lesz, és ez jelentősen javíthat az ellátás hatékonyságán. Ugyanakkor jogvédők tiltakoztak a rendszerbe történő adatfeltöltés módja és szabályozása ellen: mivel érzékeny adatok tömeges kezeléséről van szó, az adatvédelmi hatóságnak nagy felelőssége van, amikor véleményezi az EESZT gyakorlati működését leíró rendeleti szabályozást.


Ha megbetegszik, rögtön az interneten keres tanácsot?


Igen
Nem

SZAVAZAT UTÁN