Megmutatták, mi áll a Hosszú által széttépett szerződésben

Fotó: MTI / Soós Lajos

-

A Magyar Úszó Szövetség közleményben mutatta meg azt a formaszerződést, amit Hosszú Katinka és minden egyes úszó megkapott, valamint igazolta, hogy Orbán Viktor nem tűnik fel a 2017-es világbajnokság promóciós filmjében, amelyben Hosszú nem kívánt szerepelni.


Utóbbiról tartotta magát a pletyka, hogy azért nem akar benne feltűnni a világbajnok magyar úszó, mert a miniszterelnök is szerepel a filmben, és ő nem akar politikusokkal egy felvételen megjelenni.

Az úszószövetség erre így reagált: „A 30 másodperces vb-promócióban egyetlen politikus, így Orbán Viktor miniszterelnök sem szerepel. Kásás Tamás háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó, továbbá Kormos Villő Európa-bajnoki bronzérmes műugró és a magyar szinkronúszó-válogatott tagjai tűnnek fel a képsorokon - valamennyien mindennemű ellenszolgáltatás nélkül vállalták a közreműködést. A film nem politikai érdekeket szolgál, hanem a Magyarországon zajló világbajnokság iránti érdeklődést kívánja felkelteni.”Ezzel összefüggésben, a további félreértések elkerülése érdekében a Magyar Úszó Szövetség - az összegek megjelölése nélkül - közzétette azt a formaszerződést, amelyet kilenc sportoló kapott meg (Bernek Péter, Cseh László, Gyurta Dániel, Hosszú Katinka, Jakabos Zsuzsanna, Kapás Boglárka, Olasz Anna, Risztov Éva, Verrasztó Dávid).

„A szerződés nem igényli, hogy bármelyiküknek, így akár Hosszú Katinkának a Magyarországon zajló világbajnokság arcának kellene lennie, nem is tesz említést arról sem, hogy új film készülne a vb-promóciója érdekében. A felkészülési támogatás ellentételeként a MÚSZ arra kérte az érintett kiváló sportolókat, hogy átlagban havi egy alkalommal vállaljanak szerepet az úszás népszerűsítésében, különös tekintettel a 2017. évi vb-re, ugyanakkor semmiféle kereskedelmi célú reklámtevékenységre nem kötelezhetők” – áll a közleményben.

Az úszószövetség kiemelte, hogy az adott összegeket a versenyzők nem jutalomként, nem a 2015. évi eredményeikért kapják, az ettől függetlenül jár nekik a felkészülésre.A teljes szerződés:

Magyar Úszó Szövetség

képv.: Gyárfás Tamás elnök;

1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 8.

a továbbiakban: MÚSZ

másrészről


név: ……………………………….

an.: ……………………………….

szül.hely, idő: ……………………………….

lakcíme: ……………………………….

válogatott kerettag versenyző

a továbbiakban: Versenyző

1. Feleknek közös célja a Versenyző eredményes felkészülése a 2016. évi világversenyekre, mindenekelőtt az Olimpiára, melynek érdekében a Versenyzőt 2016. évben nettó ……………….. Ft azaz …………….. forint felkészülési támogatásban részesíti.

2. A MÚSZ a támogatást egy összegben, legkésőbb 2016. január …. napjáig folyósítja.

3. A Versenyző vállalja, a MOB olimpiai sportolói szerződésben foglaltakat betartja, továbbá:

• a sportág reprezentánsaként – előzetes egyeztetést követően – átlagosan havi 1 alkalommal megjelenik a MÚSZ által megjelölt rendezvényeken;

közreműködik a sportág, ezen belül kiemelten a 2017. évi hazai világbajnokság népszerűsítésében.

4. A MÚSZ vállalja, hogy jelen megállapodás nem terjed ki semminemű kereskedelmi célú együttműködésre, azaz ezen szerződés Magyar Úszó Szövetséget nem jogosítja fel a sportolóval kapcsolatos semmiféle anyagi bevétellel járó tevékenységre.

5. Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy jelen szerződést határozott időre, 2016. január 01. napjától 2016. december 31. napjáig kötik. A határozott idő eltelte előtt a szerződés rendes felmondással nem mondható fel.

6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Versenyzővel szemben jogerős határozattal eltiltással járó fegyelmi vétség, illetőleg dopping vétség elkövetését állapítják meg, úgy a Versenyző a tárgyévi támogatás már folyósított összegét köteles 30 napon belül a MÚSZ részére visszafizetni.

7. Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy kölcsönös egyetértés esetén jelen szerződés mindenkor további egy évvel meghosszabbítható, melynek feltételeit a felek külön tárgyalják meg.

8. Jelen szerződés nem minősül társadalombiztosítás alapjául szolgáló jogviszonynak.

9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a MÚSZ Alapszabálya, Szponzori és egyéb szabályzatai, továbbá az úszó sportágra vonatkozó egyéb szabályok, a MOB sportolói szerződésében foglaltak, mindezek hiányában a Sporttörvény és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.

Jelen szerződést a felek elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2015. december 23.

……………………….

Magyar Úszó Szövetség

Gyárfás Tamás

Elnök ……………………….

………………….

Versenyző