Meghalt Zlinszky János volt alkotmánybíró

-


Az Igazságügyi Minisztérium közleménye szerint Zlinszky János pályafutását a bolsevik diktatúra igyekezett megtörni, de hiába tiltották ki az ország összes egyeteméről és telepítették ki, „kitartó szorgalmával felülemelkedett a nehézségeken.” Először ácsként majd vállalati jogászként és ügyvédként dolgozott. Csak ötvenöt évesen kezdhetett római jogot oktatni.


Több mint háromszáz tudományos közleményt szerzett, számos tudományos társaság tagja volt, több kitüntetést kapott. A tárca szerint „alkotmánybíróként elévülhetetlen érdemeket szerzett az új magyar demokratikus jogállam megszilárdításában és az alkotmányos kultúra megteremtésében, a magyar magánjog megújítását az új Polgári Törvénykönyvet megalkotó Polgári Jogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság tagjaként mozdította elő.”

Zlinszky Jánosnak a római jog kutatása és megismertetése terén játszott kiemelkedő szerepéért, az erkölcs és jog összhangja érdekében végzett munkásságáért, valamint iskolateremtő szerepvállalásáért Trócsányi László miniszter 2014. szeptember 8-án a Deák Ferenc-díjat adományozta.