Meghalt Réz Pál

Fotó: MTI / Kovács Attila

-

A Széchenyi-díjas irodalomtörténész, műfordító, szerkesztő 85 éves volt.


Meghalt Réz Pál, Széchenyi-díjas irodalomtörténész, műfordító, szerkesztő - értesült a VS.hu. A Magvető Könyvkiadó megerősítette a hírt.


Réz Pál 1930. július 25-én született Aradon. "Az a réteg, amelyben én Erdélyben fölnőttem, lenézte a románokat. És a román kultúrát nem ismerte, apám-anyám nem, alig tudtak románul. Úgyhogy nem volt igazi kommunikáció. Ebben a keresztény magyarok és a zsidó magyarok egyformák voltak. Tehát nem nagyon tudtunk mi románul. Én 44-ben átszöktem Romániába, és egy internálótáborba kerültem. Ott voltam néhány hónapig, ott tanultam meg románul. A román nagyon izgalmas kultúra egyébként, sokat fordítottam később, jókat is, nemcsak vacakokat. Kiváló emberek voltak ott az internálótáborban, úgyhogy az nagyon érdekes iskola volt" - mondta fiatalkoráról a Lettre folyóirat interjújában.

Később Budapesten tanult, magyar-francia szakon. Az Eötvös Kollégiumból 1948-ban kicsapták, Domokos Mátyással, Hankiss Elemérrel, Lator Lászlóval, Németh G. Bélával együtt. 1951-ben a Szépirodalmi Könyvkiadó szerkesztője lett, esti tagozaton fejezte be egyetemi tanulmányait 1954-ben. 1989-től volt a Holmi főszerkesztője, és ő is vezette a lapot 84 éves koráig, míg úgy nem érezte, már nem tudja tovább vállalni a szerkesztői feladatokat.

"84 éves vagyok, nagyon öreg; az ember ennyi évesen ne nagyon szerkesszen lapot, nem is tud már. Úgyhogy írtam egy körlevelet a szerkesztőknek, hogy lemondok. Két lehetőség van: megszűnik a lap, vagy másvalaki csinálja. Ők úgy döntöttek, hogy megpróbálja Várady Szabolcs csinálni, aki a kezdetek óta a versrovat szerkesztője, és megpróbálja fiataloknak átadni – most ezt szervezik. 84 év múltról tudok beszélni, de a jövőről nem akarok, mert nem tudom, mi lesz" - mondta akkor a Magyar Narancsnak. A lap végül megszűnt.Réz Pál a magyar irodalom egyik legkiválóbb ismerője volt. Sajtó alá rendezte Kosztolányi Dezső összes műveit, a 22 kötet 1969-1975-ig jelent meg. Életműve hihetetlenül gazdag szerkesztésekben, tanulmányokban, műfordításokban: több mint 300 szerzővel foglalkozott élete során. Déry Tibor, Ottlik Géza, Örkény István, Vas István, Tersánszky Józsi Jenő műveit rendezte sajtó alá, írt hozzájuk jegyzeteket, utószót vagy éppen a lényegre koncentráló, rövid kivonatot, fülszöveget.

Legutolsó kötete 2015 szeptemberében jelent meg, a Magvető Kiadó Tények és Tanúk című sorozatában: Réz Pál Parti Nagy Lajossal közösen írta meg memoárját Bokáig pezsgőben címmel.

"Akkortájt ismerkedtünk meg, amikor Závada Pál, Vági Gábor halála után, odakerült a Holmihoz, 1990-ben. Ő vitt fel Rézhez, majdnem biztos, hogy így volt, másként most már nem tudom, talán nem is akarom elképzelni, de tudni ezt sem tudom pontosan, úgy értem, nincs meg a nap, az óra, illetve belevész a nyolcvanas évek végének sűrűjébe. Pedig nagyon elnézném annak a délutánnak, annak a mégiscsak meghatározó találkozásnak a mézes-mákos amatőrfilmjét, ahogy ott ülünk, tulajdonképpen nagyon fiatalon, a két Pali és én, már ha hárman voltunk egyáltalán. Réz szokása szerint kérdezget, begyakorolt kíváncsisága őszinte, egyszerre empatizál és ironizál, pillanatok alatt megteremti a haverság levegőjét. Nagyon az én emberem, gondolhattam akkor, túl a tiszteleten, a megtiszteltetésen. És gondoltam arra is, hogy Réz közelében az ember mennyire benne érzi magát a magyar irodalomban, mennyire benne áll a hagyományban, és nem bokáig, egy kézfogásra van Szép Ernőtől, Szabó Lőrinctől, Nagy Lajostól, Dérytől, Ottliktól" - emlékezett vissza interjúnkban Parti Nagy Lajos.