Megfejtették a legrejtélyesebb kéziratot

-

A brit Stepen Bax nyelvészprofesszor Indiana Jones nyomdokaiba lépve megfejtette a több mint 600 éves könyv írásjeleit és rajzainak bizonyos részeit.


A brit egyetemi kutató azt állítja, analitikus módszerek alkalmazásával képes volt feltárni a csaknem egy évszázada az amatőr és profi kódfejtők nagyítója alatt lévő szövegek és rajzok titkainak részletét. Mint írta, összesen 10 szót volt képes azonosítani a szövegben, miután sikerült 14 karaktert dekódolnia. Ezen szavak között szerepel például a Taurus, a koriander vagy a boróka. A csillagképekkel, növényekkel és emberalakokkal illusztrált kézirat a kutatók szerint hat főbb fejezetre tagolható. Foglalkozik az asztronómiával, kozmológiával,az ember biológiájával, orvoslással, és recepteket is tartalmaz. A szakemberek szerint a kézirat összesen több mint százhetvenezer szójelet rejt, amelyek többségét csupán egyetlen, megszakítás nélkül végrehajtott tollvonással vetették papírra. Ugyanakkor a szövegek nyelvészek szerint hasonlóságot mutatnak az általános emberi nyelvekhez, és egy körülbelül 30 betűs –azonban rendkívül összetett – ABC-ből állhatnak. A kézirat nevét egykori tulajdonosáról, Wilfrid Michael Voynich amerikai könyvkereskedőről kapta, akihez 1912-ben került. A korábbi becslések szerint 1450 és 1520 között íródhatott, feltehetőleg Észak-Olaszországban, a 2009-es radiokarbon kormeghatározás szerint a 15. század elején írták, 1420 körül. Jelenleg a Yale Egyetemen, a Beinecke Könyvtárban található. A mű 234 darab 15 cm széles és 23 cm magas lapból áll, amelyből negyvenkét lap hiányzik az oldalszámozás szerint. Valószínűsíthető, hogy már 1912-ben sem volt teljes. A szöveghez és az ábrák körvonalazásához lúdtollat használtak. A rajzok színesek és gyakran elnagyoltak. Úgy vélik, hogy a képek a szöveg megírása után kerültek a műbe, míg mások szerint előbb, mivel számos helyen a szöveg körülöleli, illetve címkézi a képeket.


Stephen Bax videó magyarázta a kódtörésről

Stephen Bax videó magyarázta a kódtörésről

Dokumentált története alatt sokszor foglalkoztak vele amatőr és hivatásos kódfejtők, többek között a brit és az amerikai haditengerészettől, de senkinek nem sikerült még csak részben sem megfejtenie. Mindezek a kudarcok a történelmi titkosírástan híres rejtélyévé tették a kéziratot, de támogatták azt az elméletet is, amely szerint a szöveg csalás, semmi értelme nincs. Stepen Bax hivatalos bejelentést február 25-én tesz majd az áttörés pontos részleteiről egy sajtótájékoztatón, ahol egyben felkéri a tudóstársadalmat és a világ kódfejtőit, hogy igazolják felfedezéseit, illetve csatlakozzanak a irat tartalmának további feltárásához.


„kiri kiri kvacs

kumbej csáré kumbej csaj

rá bele hara”