Marx kísértete járja be a Vatikánt

Fotó: Europress/AFP/Vincenzo Pinto

-

Mi a közös Marxban és Ferenc pápában? Nem a szakálluk.


A társadalmi különbségek mérséklésének és a javak globális újraelosztásának szükségességét hangsúlyozta Ferenc pápa az ENSZ-vezetőknek adott audienciáján. A pápa szerint a gazdagok által felhalmozott javakból a világ szegényeinek is részesülniük kellene, a „kizárás gazdaságpolitikáját” pedig az ENSZ által koordinált globális, jogszerű újraelosztással kellene megszüntetni. Szembe kell menni az igazságtalanság minden formájával, el kell utasítani a manapság sajnos egyre elfogadottabbá váló egyszer használatos kultúrát és a halál kultúráját - ismételte meg Ferenc pápa a Világgazdasági Fórumon januárban, majd pedig Barack Obama elnöknek két hónappal később már előadott véleményét. A római püspök szerint a világ szegényeinek is egyenlő mértékben kellene részesülniük a haladás eredményeiből, ennek érdekében pedig az államoknak központi intézkedésekkel, az állami és a magánszektor együttműködése révén kellene újraosztaniuk a gazdasági javakat a jótékonyság és szolidaritás jegyében. - -   Ferenc pápa korábban többször kritizálta a Mammon bűvkörében működő világgazdasági rendszert, ám következetesen tagadta, hogy marxista lenne, sőt állítása szerint argentin bíborosként sokat küzdött a felszabadítási teológia marxista túlkapásai ellen. A krisztusi tanításokat a gazdasági, politikai és társadalmi igazságtalanságok alóli felszabadítás módszertanaként értelmező, Dél-Amerikából indult teológiai mozgalom és Ferenc teológiája között annyi közösség mindenképp felismerhető, hogy az argentin főpap is a szegények és elnyomottak felemelését tűzte ki legfontosabb feladatának.