Magyar Bírói Egyesület: etikátlanul járt el a gyulai bírónő

Fotó: Thinkstock / Thinkstock

-

Etikátlanul járt el a "cigánybűnözést" emlegető gyulai bírónő az Országos Bírói Etikai Tanács állásfoglalása szerint, amely a Magyar Bírói Egyesület honlapján olvasható.


Az etikai eljárást néhány hete Makai Lajos, az egyesület elnöke kezdeményezte azért, mert Mucsi Erika, a Gyulai Törvényszék bírája márciusban a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület feloszlatására irányuló keresetet elutasító határozatának indoklásában azt fejtegette: "nem elhallgatható tény viszont a cigány származásúaknak az elkövetői körben való viszonylag magas aránya. Ebből adódóan bár a cigányok és a bűnelkövetők köre nem azonos (...), az átfedések alapot adnak az anomáliák 'cigánybűnözésként' való megfogalmazására." Az etikai tanács napokban meghozott állásfoglalása szerint a gyulai bírónő megsértette a bírák etikai kódexének előítélet-mentes, pártatlan és a pártatlanság látszatát is fenntartó eljárásra vonatozó követelményét. Kimondták azt is, hogy etikátlan, ha a bíró az ítéletében a saját véleményét, értékítéletét fejtegeti.


Már korábban sejteni lehetett, hogy nem maradnak visszhang nélkül Mucsi Erika bírónő szavai. Lapunk szólaltatta meg elsőként a Gyulai Törvényszék szóvivőjét az ügyben, aki elmondta, elfogadhatatlan, ha egy bíró az ítélet indokolásában rasszista megjegyzéseket tesz, ezért a törvényszék elnöke a Szegedi Ítélőtábla jogerős másodfokú határozatát követően dönt az eljáró bíróval szembeni intézkedés kezdeményezéséről. A botrány azután tört ki, hogy a Gyulai Törvényszék egyik bírája azt a döntését, amelyben nem oszlatta fel a Jobbikhoz és a feloszlatott Magyar Gárda Egyesülethez köthető Szebb Jövőért Egyesületet, azzal indokolta, hogy a romák a munkakerülő életforma követői. A megállapítás szó szerint így hangzott:
„a cigányság mint kategória nem elsődlegesen faji alapon értelmezhető, hanem az ekként jelzett életformát követő, faji hovatartozástól függetlenül a lakosságnak egy elkülönült, a többségi társadalom hagyományos értékeit és a már hivatkozott jogszabályok által is védett értékeket semmibe vevő csoportjaként, akik egy bizonyos munkakerülő életforma, a magántulajdont, együttélési normákat nem tisztelő erkölcsi felfogás követői” .