Lassult a GDP-felzárkózás – 2120-ra érhetjük utol az eurózónát

-

20 év alatt 20 százalékponttal kerültünk közelebb az európai átlaghoz, de a GKI Gazdaságkutató Zrt. által közölt adatok szerint a szlovákok és a lengyelek gyorsabban zárkóznak, különösen az vizsgált időszak második felében. Ha ugyanis a 20 év helyett csak az elmúlt 10-et nézzük, akkor ők hamarabb, mi viszont csak később, 2075 helyett 2120-ra érjük utol az eurózóna GDP-teljesítményét.


Magyarországon az egy főre jutó GDP értéke 63 százaléka az euróövezeti átlagnak, 20 százalékponttal magasabb mint 20 évvel ezelőtt, és várhatóan ez további egy százalékponttal javul 2016-ig – közölte a GKI Gazdaságkutató Zrt.

A GKI közleménye szerint a hasonló bázisról induló Szlovákia fejlődése ennél jóval dinamikusabb volt, hiszen 30 százalékpontos, míg Lengyelország 26 százalékpontos növekedést tudott felmutatni. Csehország volt a régióban a leglassúbb ezen a területen, ugyanakkor jóval magasabb bázisról indult, így még mindig a legfejlettebb állam e tekintetben is a régióban.

A belátható idejű tényleges reálkonvergenciához (az euróövezeti egy főre jutó GDP értékének közelítéséhez) a magyar gazdaságnak az euróövezet átlagos növekedését jóval meghaladó növekedést kell produkálnia - vonja le a kézenfekvő következtetést a GKI, amely szerint az eurózóna GDP-jének egy százalékos növekedési üteme mellett, legalább 1,6 százalékos növekedést kell elérni Magyarországon, 1,3 százalékos növekedést Csehországban, 1,6 százalékot Lengyelországban és 1,4 százalékot Szlovákiában ahhoz, hogy az értékek közötti abszolút különbség ne növekedjen. Ezt a jövőben nehezíti azonban az, hogy az euróövezeti GDP növekedése gyorsul, míg a magyar gazdaságé lassul, amint ezt az alábbi grafikon is szemlélteti.


1 *A 2015 és 2016-os adatok a Consensus által publikált növekedési ütemek alapján számolva


Az elmúlt húsz év növekedési átlagait a jövőbe vetítve Szlovákia 2030-ra, Lengyelország 2035-re, Csehország 2040-re, míg Magyarország 2075-re érné el az euróövezet akkori egy főre jutó GDP átlagát.

A GKI azonban megjegyzi: ha az elmúlt tíz év növekedési átlagát tekintjük, akkor Szlovákia 2025-re, Csehország és Lengyelország 2030-ra érné el az euróövezet egy főre jutó GDP átlagát, szemben Magyarországgal, amely 2120-ra érné el ezt.


2 *A 2015 és 2016-os adatok a Consensus által publikált növekedési ütemek alapján számolva


A GKI úgy véli: ahhoz, hogy Magyarország ennél hamarabb elérje a fejlettebb országok átlagát, számos lépés szükséges, például az élőmunka költségének folyamatos csökkentése helyett a dolgozók "minőségének" javítására (oktatás), illetve jelentős külföldi tőkebeáramlásra (FDI).