Kompetenciamérés: nem mindegy, ki hova születik

Fotó: MTI / Szigetváry Zsolt / MTI / Szigetváry Zsolt

-

Budapest, jó kerület, nyolcosztályos gimnázium. Szakiskolát inkább ne. Az Oktatási Hivatal közzétette a tavalyi kompetenciamérés eredményét.


A tavalyi mérés főbb megállapításait már korábban közzétették. Eszerint

  • nem figyelhetők meg érdemi változások, 2008-hoz képest a matematikai és a szövegértési képességek sem jelentősen rosszabbak, sem jobbak nem lettek.
  • hatodiktól nyolcadikig sokkal többet fejlődnek a matematikai és a szövegértési képességek is, mint nyolcadiktól tizedikig.
  • a diákok csaknem nyolcvan százaléka továbbtanulna érettségi után, minden második közülük diplomát szeretne.
A részletes elemzés azonban csak mostanra készült el. Ebben már megtalálhatók azok az adatok is, amelyek a diákok hátteréről, illetve az egyes iskolák közötti eltérésekről adnak információt.

Budapesti elit kerület a legjobb

Nagyok a területi különbségek. Nyugat-Dunántúl és Közép-Magyarország jól teljesített, Észak-Magyarország és az Észak-Alföld viszont lemaradt. Mindkét teszttípusban 80-90 pont különbség is lehet, valamennyi korosztályban. A megyék és a járások között még nagyobb különbségek vannak. A különbség megjelenik a főváros kerületei között is: akár 260 pont is lehet a legjobb és a leggyengébb között. Országosan a legjobb eredmények Budapesten születnek. Hasonlóan nagy az eltérés a községek és a városok között, az utóbbiak javára.

Szakiskolák: a tizedikesek a hatodikos átlag alatt

A hat és nyolc évfolyamos gimnáziumokban jobb eremények születtek, mint a nyolcosztályos általános iskolákban. A szakiskolák tizedikeseinek eredménye viszont olyan sokkal marad el az országos átlagtól, hogy összességében nem éri el a hatodikosok átlagát sem. Bár ebben a képzési formában tanult minden ötödik diák, egyelőre nincs kielégítő válasz arra, hogy mi az oka az elmaradásnak. Az egyébként a Pisa tesztekből tudható, hogy a tanulók teljesítménye közötti különbségek inkább származnak az iskolák közti, mint az iskolákon belüli különbségekből. Ugyanezt támasztják alá a tavalyi kompetenciamérés kiegészítőjeként kitöltött tanulói kérdőívek elemzése is.

Lányok: inkább szöveg – fiúk: inkább matek

Az eredményekből egyértelmű, hogy hatodikban, nyolcadikban és tizedikben is a lányok jobb eredményeket érnek el a szövegértési feladatokban, míg a fiúk a matematikaiakban. Szövegértésben a lányok előnye folyamatosan 35 pont körül van, míg ugyanekkora különbség matematikából csak a tizedik osztályra alakul ki – a fiúk javára.

Döntő a család

Hatodikban és nyolcadikban a „jobb” családi háttérrel rendelkező gyerekek a kompetenciatszteken is jobban teljesítettek, függetlenül attól, hogy milyen tipusú településen élnek, illetve járnak iskolába. Ugyanakkor családi háttértől függetlenül nagyok a különbségek a különböző képzési formák között, vagyis egy nyolcosztályos gimnáziumba és egy szakiskolába járó gyerek közül, családi háttértől függetlenül valószínűleg a gimnazista teljesít jobban a tizedikes teszten. A családi háttér és a két év alatt elért fejlődés között viszont nem sikerült kapcsolatot kimutatni.

A kompetenciamérés

A felmérést minden évben több, mint negyedmillió, 6., 8., és 10. évfolyamon tanuló diák írja meg. A szövegértési részben azt nézik, mennyire képesek megérteni és hasznosítani az olvasott szövegeket. A matematikateszt is azt méri, hogy mennyire képes valaki a mindennapokban használni a tudását. Ha azt gondolja, hogy Önnek úgyis jól menne, tesztelheti magát itt, a tavalyi tesztekkel. Javítókulcs is van. :) Az idei kompetenciamérés pontosan két hét múlva, május 28-án lesz. Az eredmények értékelése várhatóan 2015 február végéig tart. Ismét ki lehet tölteni a tanulói kérdőívet is, amely a gyerekek szociális és kulturális hátterét térképezi fel. Ennek a kiértékelésnél van szerepe: megpróbálnak következtetni arra, hogy milyen összefüggések vannak a szociokulturális háttér és a teszteredmények között.