Kitalálható, mi a növekedés fő akadálya

Fotó: MTI / Ujvári Sándor

-

Javult valamelyest a GKI bizalmi indexe, csökkent a munkanélküliségtől való félelem.


Júliusban érezhetően emelkedett a GKI konjunktúraindexe, az üzleti és fogyasztói várakozások is javultak júniushoz képest, de még kissé elmaradtak az év elei magas szinttől - közölte a GKI Gazdaságkutató Zrt. Az Európai Unió támogatásával készített felmérés alapján a konjunktúraindex a júniusi mínusz 3,7 pontról 0,0 pontra javult, az üzleti bizalmi index 2,3 pontról 5,6 pontra, a fogyasztói bizalmi index pedig mínusz 19,2 pontról mínusz 16,1 pontra emelkedett júniusban.

Az üzleti szférán belül az ipari és főleg szolgáltatási cégek várakozása javult jelentősen júliusban, a kereskedelmi és építőipari vállalkozásoké viszont kissé romlott. Az ipari bizalmi index másfél éve nem volt ilyen magas. Az ipari cégek kapacitásaik kihasználását az egy negyedévvel korábbinál kedvezőbbnek, versenyhelyzetüket azonban romlónak értékelték, növekedésük fő akadályaként pedig a szakképzett munkaerő hiányát jelölték meg.

Az építőipari bizalmi index júliusban kissé csökkent, és megközelítette idei mélypontját. Némileg a magas- és a mélyépítő cégek kilátásai is romlottak. Az előző háromhavi termelés megítélése júliusban lényegében nem változott, a rendelésállományé viszont érezhetően kedvezőtlenebb lett. A kereskedelmi bizalmi index értéke 2016 hetedik hónapjában igen magas szintről idei mélypontjára került. Az eladási pozíció megítélése - enyhén csökkenőnek érzett készletszint mellett - nagyon jelentősen, 2013. végi szintjére esett, s a rendelések várható alakulásáról alkotott vélemény is kedvezőtlenebb lett.


A építőipar most épp nem túl bizakodó


A szolgáltatói bizalmi index a májusi és júniusi zuhanás után visszaemelkedett a tavaszi szintre. Egyaránt jobb lett az általános üzletmenet valamint az elmúlt időszakban elért és a várható forgalom megítélése. A foglalkoztatási szándék az iparban és a szolgáltató szektorban erősödött, az építőiparban nem változott, a kereskedelemben - igaz nagyon magas szintről - számottevően, a februári szintre csökkent. A lakosság munkanélküliségtől való félelme kissé mérséklődött. Az áremelési szándék a kereskedelem kivételével - ahol érzékelhetően erősödött - minden más ágazatban gyengült, de mindenhol az árváltozást nem tervezők vannak nagy többségben.

Csökkent a fogyasztók inflációs várakozása is. A magyar gazdaság helyzetének megítélése a júniusi látványos romlás után a legtöbb ágazatban és a fogyasztók körében is kissé javult, de az építőiparban tovább romlott. A GKI fogyasztói bizalmi index az április-májusi növekedést és a júniusi korrekciót követően júliusban csaknem elérte év elei, idei legkedvezőbb, igen magas értékét. A lakosság megtakarítási várakozásai legutóbb tíz éve voltak ilyen pozitívak, de az emberek saját pénzügyi helyzetük következő egy évét valamint a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségét is javulónak érzékelték.