Karokért, szakokért, tanszékekért folyik a harc a Corvinuson

Fotó: MTI/Faludi Imre / MTI/Faludi Imre

-

A Budapesti Corvinus Egyetemen (BCE) nem csillapodnak a feszültségek. A közgazdaság-tudományi kar dékánjától, Szakadát Lászlótól megvonta a bizalmat a kari tanács, miután a testület tudomása szerint az egyetem vezetése a kar megcsonkítására készül. A héten összeült az egyetem legfőbb – de személyi kérdésekben csak véleménynyilvánító joggal rendelkező – testülete, a szenátus is, szavazott is a dékán visszahívásáról, de nem sikerült érvényes döntést hoznia.


A VS.hu információi szerint a szenátusban – a testületben egyébként hivatalból tag – Szakadát László dékán visszahívására 12-en szavaztak igennel, 11-en nemmel, egy ember tartózkodott. A tartózkodás gyakorlatilag nemnek számít, emiatt nem kerültek többségbe az igenek, vagyis a testület határozata így érvénytelen, igaz, mint fentebb is említettük, amúgy sem kötelez senkit semmire.

Mivel a szenátus személyi ügyekben csupán véleménynyilvánító és nem döntéshozó fórum, a dékán sorsa Rostoványi Zsolt rektor kezében van (a dékánok kinevezésének joga is az övé, akkor is csak mérlegelnie kell az egyetemi testületek véleményét). Információink szerint Rostoványit a szenátusi szavazás előtt is kérdezték, mi a véleménye a dékánról, de nem árulta el. Ezt a szavazás után sem tette meg. A VS.hu is próbálta megtudakolni, hogy a rektor a szavazás után tervezi-e a dékán menesztését, kérdéseinkre egyelőre nem kaptunk választ.


Rostoványi Zsolt rektor


Zsugorítják?

Szakadát Lászlót, a mikroökonómia tanszék docensét ősszel nevezték ki dékánná, noha pályázatát a szakmai bírálóbizottság csak a második legjobbként rangsorolta, majd az a kari tanácstól és az egyetem szenátusától se kapta meg a többségi szavazatot. A kari tanács például nem volt meggyőződve arról, hogy Szakadát László kiállna a kar érdekei mellett, ha úgy hozza a sors.

Úgy tudjuk, a kar dolgozóinak többsége attól tart, az új dékán nem kívánja megakadályozni, hogy Magyarország egyetlen önálló, jellemzően elméleti, matematikai alapú képzést adó közgazdaság-tudományi karáról több tanszéket, szakot leválasszanak. A karon most négy BSc-BA szak van (alkalmazott közgazdaságtan, emberi erőforrások, gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, közszolgálati), de mesterképzésben hat szak van, és vannak hagyományos szakok is, valamint folyik posztgraduális, PhD- és idegen nyelvű képzés is.

Folyosói pletykák már arról is szólnak, hogy csupán egyetlen szak maradhat a közgazdaság-tudományi karon, a 16 tanszék többségét vagy jelentős részét a Corvinus két másik karához (gazdálkodástudományi, társadalomtudományi) csatolják.


Féltik a jövőt

Egyelőre nem tudni, melyik képzés hova kerülhet majd, erre vonatkozó kérdéseinkre nem válaszolt az egyetem, amelynek vezetői a május 20-i összhallgatói és -dolgozói fórumon a jelenlévőknek sem tudtak konkrétumokról beszámolni. Annyit közöltek, hogy lesz egyeztetés a felsőoktatás átalakításáról, de hogy az érinti-e majd a Corvinust, nem tudni, hivatalos dokumentumot még nem kaptak erről.

Hónapok óta nem tudnak semmit a közgazdasági kar dolgozói sem, akiknek elegük is lett az információhiányból. Már márciusban összehívták a kari tanácsot, hogy megbeszéljék, amit kell, de a testület végül csak április 27-én tartott ülést, amelyen már a dékán teljesítményét értékelte, és a tagok 18-9 arányban a dékán visszahívására tettek javaslatot.

Az egyik tanár azt panaszolta, a kar jövőjét féltik, teljes bizonytalanságban vannak, nem látják azt a vezetőt, aki képes összefogni a szétbomlóban lévő intézményt, megőrizni egységét. Többen sérelmezték, hogy az átszervezésről semmilyen hivatalos információt nem kaptak sem a kar, sem az egyetem vezetésétől.

A VS.hu birtokába került jegyzőkönyv szerint az ülésen az is elhangzott, hogy a dékáni kabinet korábbi ülésein derült ki: egyes tanszékeket és szakokat már ki is jelöltek arra, hogy átkerüljenek más karokra, ám erről a dékán az április 27-i ülésig nem számolt be a kari tanácsnak.


Abban egyetértek, hogy nem rémiszt annak a gondolata, hogy kisebb legyen a Kar 

– mondta az ülés jegyzőkönyve szerint a dékán. Hozzátette: „Igen, el tudom képzelni, együtt tudok élni egy olyan gondolattal, hogy egy kisebb kar legyen és egy – idézőjelben – profiltisztább kar.”

A dékánnak a kar oktatóinak többségét azonban nem sikerült meggyőznie, ők a kart alapvetően jelenlegi formájában tartanák meg. Ahogy egyikük indokolta: a tudományfejlődés nem a leépítés irányába megy, ebbe műhelyek halnak bele, nemzetközi kapcsolatok sora vész el, és ezt a kárt még senki nem mérte föl. Ráadásul vannak olyan akkreditációs feltételek, amelyek nagyon-nagyon nehézzé teszik egy igazán kis kar működtetését, és ezzel a kar elveszíti a tárgyalási pozícióit.


Nem ma kezdték

A Corvinus zsugorítása nem új keletű elképzelés, egyetemi források szerint több mint két éve napirenden van. Akkoriban a sajtóban is írtak az átalakítási tervekről, amelyek részben átfedésben vannak azokkal, amelyekről mostani értesüléseink szólnak.

A szaktárca, az Emmi korábban a VS.hu-val annyit közölt, hogy a felsőoktatás átalakításának általános irányai benne vannak a Fokozatváltás a felsőoktatásban című koncepcióban, de „az egyes intézmények és karok átalakítására vonatkozó javaslat egyeztetése még nem kezdődött el”. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter azt hangsúlyozta, hogy a kormány nem hozott semmiféle döntést, sőt nem is tárgyalt az ügyről, ezért „rosszindulatú hecckampánynak” tart mindent hírt a kormány szerepéről.

A Corvinuson jelenleg hat kar működik:
  1. Élelmiszer-tudományi Kar
  2. Gazdálkodástudományi Kar
  3. Kertészettudományi Kar
  4. Közgazdaság-tudományi Kar
  5. Tájépítészeti Kar
  6. Társadalomtudományi Kar

A Budapesti Corvinus Egyetemen korábban az is feszültséget okozott, hogy egyes elképzelések szerint a BCE három budai karát, a kertészetit, az élelmiszer-tudományit és a tájépítészetit várhatóan leválasztják az egyetemről, és szétköltöztetik. A diákok petíciót hirdettek, amelyet egy nap alatt tízezren, mostanra több mint 16 ezren írtak alá. Rostoványi Zsolt rektor a Villányi úti campuson tartott fórumon azt mondta, reménykedik abban, hogy sikerül egyben tartani az egyetemet.