Jogsértően titkolózik a Belváros a polgármestert is segítő ügyvédről

Fotó: VS.hu / Kummer János

-

Az V. kerület az adatvédelmi hatóság felszólítására sem árul el részleteket arról, hogy egy külsős ügyvéd mekkora összegért dolgozik évek óta az önkormányzatnak. A jogász intézte Szentgyörgyvölgyi Péter nagy vihart kavaró lakásvásárlását is.


Szentgyörgyvölgyi Péter többször is elmondta, hogy visszaadja az önkormányzatnak azt a lakást, amelyhez még belvárosi polgármesterré történt választása előtt, kedvezményesen jutott hozzá. A 110 négyzetméteres ingatlan azonban a földhivatali papírok szerint még a múlt héten is a polgármester nevén volt.

A fővárosi V. kerületi Szerb utcában fekvő ingatlanról tavaly számos cikk jelent meg. Ezek azt taglalták, hogy Szentgyörgyvölgyi a lakáshoz a piaci árnál több mint 10 millió forinttal olcsóbban jutott hozzá.


A bizalmi viszony

A polgármester lakásvásárlásának nem csupán ezen részletei figyelemreméltóak. Információink szerint a tavaly februári adásvételi szerződést Sándor Sz. Zsolt ügyvéd készítette, és ő működött közre abban is, hogy a magyar állam Szentgyörgyvölgyi részére lemondjon az elővásárlási jogról. Az 1855-ös építésű ingatlan műemléki védelem alatt áll, a magyar államot ezért elővásárlási jog illette meg.


Az állam lemondott az elővásárlási jogról, erről tájékoztatta az örökséggazdálkodási központ az ügyvédet.


Az ügyvéd nevét viselő Dr. Sándor Ügyvédi Iroda hosszú évek óta szerződéses kapcsolatban áll a kerületi önkormányzattal is. A jogi iroda készíti elő a kerületben a privatizációs ügyeket, bonyolítja le a különböző közbeszerzéseket. Több olyan ügyben is segédkeztek a Belvárosnak, amelyek miatt nyomozások folynak. Ilyenek a kerületi ingatlaneladások, illetve a Budapest Szíve Program egyes közbeszerzései. (Erről korábbi cikkünkben írtunk részletesen.)

A polgármester lakásvásárlásában való közreműködésen kívül az is speciális bizalmi viszonyra utal, hogy hosszú évek óta ugyanaz az ügyvédi iroda intézi a kerület ügyeit. Ugyan több önkormányzat is vesz igénybe külsős jogi segítséget, de a munkával általában több ügyvédi irodát bíznak meg, amelyeket bizonyos időközönként lecserélnek.


Nem mondják meg

Éppen ezért kíváncsiak voltunk arra, hogy milyen feltételekkel, milyen összegért látja el az ügyvédi iroda a Belvárosban ezt a munkát. Az önkormányzat a kérdéseinket figyelmen kívül hagyta, többszöri megkeresésünkre sem árulták el, mennyit fizettek Dr. Sándor Ügyvédi Irodának. Arra a kérdésünkre sem válaszoltak, kapott-e sikerdíjat az ügyvéd, vagy sem.

Mindössze két mondatot közöltek lapunkkal. Azt írták: „A Dr. Sándor Ügyvédi Iroda több mint tíz éve végez megbízható munkát a kerületnek. Az ügyvédi iroda megbízási keretszerződés által rögzített feltételek szerint közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítását végzi.”

Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordultunk. A NAIH felszólította az önkormányzatot, hogy 15 napon belül bocsássa rendelkezésünkre a kért adatokat. A hatóság ötoldalas állásfoglalásában emlékeztette az önkormányzatot, hogy az Alaptörvény rendelkezései és az Alkotmánybíróság korábbi határozatai értelmében mindenkinek joga van a közérdekű adatok megismeréséhez, márpedig a VS.hu által kért információk a NAIH szerint közérdekűek.

„A közéletben való részvétel, vagyis a közügyekkel, az állami és önkormányzati szervek működésével, illetve hatékonyságával kapcsolatos vélemény kialakítása és kinyilvánítása ugyanis elképzelhetetlen lenne akkor, ha az érintett szervek eltitkolhatnák, vagy saját belátásuk szerint tehetnék hozzáférhetővé a közérdekű adatokat” – olvasható a Péterfalvi Attila NAIH-elnök által jegyzett állásfoglalásban.

Az V. kerület azonban ezek után sem hajlandó eleget tenni a kérésünknek:


A NAIH álláspontját tanulmányoztuk és több szakértő véleményét bekérve arra a végső jogi következtetésre jutottunk, hogy a kért szerződések nem közérdekből nyilvános adatok, így nem áll módunkban a szerződéseket kiadni vagy azokról tájékoztatást adni

– írta Sélley Zoltán, az önkormányzat jegyzője.

Az adatvédelmi hatóság szankcionálni nem képes, pénzbírságot sem szabhat ki. Mindössze annyit tudnak tenni, hogy az ügyről közzétesznek egy jelentést a honlapjukon. Kerestük az ügyben a Dr. Sándor Ügyvédi Irodát is, visszahívást ígértek, ez egyelőre nem történt meg.