Jobboldali professzorok szólítanak fel a felsőoktatás megújítására

Fotó: MTI/MTVA / Jászai Csaba / MTI/MTVA / Jászai Csaba

-

A Professzorok Batthyány Köre szerint az előző ciklusban nem sikerült előre lépni a minőségi és versenyképes felsőoktatás megteremtése érdekében.


A következő ciklusra vár minőségi és versenyképes hazai felsőoktatás megteremtésének feladata – írja közleményében a Professzorok Batthyány Köre (PBK). A jobboldalhoz közel álló szervezet szerint „a felsőoktatásban az Alaptörvénynek megfelelően biztosítani kell az egyetemi polgárok kutatási és oktatási autonómiáját”, a tudományos kutatásokat pedig színvonaluk és jelentőségük alapján kiemelten kell finanszírozni. A professzorok arról is írnak, hogy az egyetemek és a főiskolák feladatait és szervezeteit egyértelműen szét kell választani, az európai felsőoktatásban jelenleg folyó reformtörekvések keretei között pedig át kell gondolni az egy- és kétciklusú képzések alternatíváját. A PBK szerint szükséges a kétfokozatú egyetemi tanári minősítés bevezetése, ahogy az is, hogy a Magyar Akkreditációs Bizottság döntése ellenére ne lehessen kinevezni egyetemi tanárt. Megújítanák az egyetemi oktatók életpályamodelljét, valamint jelentősen emelnék az alapbéreket is, „melynek során hangsúlyosan figyelembe veendő az oktatási és a tudományos teljesítmény”. A hallgatói képviselet törvényben lefektetett szabályait ugyancsak újragondolandónak tartják. „A felsőoktatás megújításának sikere érdekében a jelenlegi állami támogatást a ciklus végéig meg kell kétszerezni” – írják; egyben síkra szállnak a minőségalapú finanszírozási modell mellett.