Itt egy vers, ami olyan mocskos, hogy sokáig le sem fordították

Fotó: / / /

-

Catullus Carmen 16 című költeménye annyira mocskosnak bizonyult, hogy a XX. századig nem is készült belőle cenzúrázatlan angol változat.


„Paedicabo ego vos et irrumabo” – többnyire csak erről, az első soráról azonosítják be Catullus Carmen 16 című versét, amely egyike azon verseknek, melyek két férfihoz lettek címezve – írja az io9.com. Egész pontosan Marcus Fubius Bibaculushoz (akinek futó kapcsolata volt Catullus fiatal szeretőjével, Juventiusszal), illetve Marcus Aurelius Cotta Maximus Messalinushoz. Az ilyen versekben Catullus rágalmak özönét zúdítja a célszemélyekre, a Carmen 16-ban pedig konkrétan nemi erőszakkal fenyegeti meg őket.   Bár az angol és latin nyelven értők többsége természetesen tudta, miről van szó a versben, amikor publikálásra szánt fordítás született, mindig kimaradt egy-két rész szó szerinti fordítása. Az első két sort és az utolsót például vagy kihagyták, vagy megőrizték az eredeti, latin változatot.   A Nebraska-Lincoln Egyetem klasszika professzora, Thomas Nelson Winter 1973-as esszéjében arról írt: Catullus nyelvezete a maga korábban nem volt annyira sokkoló, mint később az angol nyelvterületeken. „Abban az értelemben, hogy ez a hétköznap használt nyelv azok számára, akikhez versét írta, a költemény nem minősíthető obszcénnak. Az obszcenitás, éppúgy, mint a szépség, mások ítéletében fedezhető csak fel.”


„Alul-fölül érzitek, ti fickók”

Az io9 idézi is a vers eredeti, latin változatát:   Paedicabo ego vos et irrumabo, Aureli pathice et cinaede Furi, qui me ex versiculis meis putastis, quod sunt molliculi, parum pudicum. Nam castum esse decet pium poetam ipsum, versiculos nihil necesse est, qui tum denique habent salem ac leporem, si sunt molliculi ac parum pudici et quod pruriat incitare possunt, non dico pueris, sed his pilosis, qui duros nequeunt movere lumbos. Vos quod milia multa basiorum legistis, male me marem putatis? Paedicabo ego vos et irrumabo. Alábbi változat egy nyersfordítás a Wikipédiáról: I will sodomize you and face-fuck you, bottom Aurelius and catamite Furius, you who think, because my poems are sensitive, that I have no shame. For it's proper for a devoted poet to be moral himself, [but] in no way is it necessary for his poems. In point of fact, these have wit and charm, if they are sensitive and a little shameless, and can arouse an itch, and I don't mean in boys, but in those hairy old men who can't get it up. Because you've read my countless kisses, you think less of me as a man? I will sodomize you and face-fuck you. És íme, Carl Sesar 1974-es változata: Up your ass and in your mouth Aurelius, you too, Furius, you cocksuckers, calling me dirt because my poems have naughty naughty words in them. Just the poet's got to be a boy scout fellas, not his goddamn poems. Anyway look, they've got wit, sass, and sure they're lewd and lascivious, and can get somebody pretty hard-up too, I mean not just young kids, but you hairy guys who can barely get your stiff asses going, so just because you read about a lot of kisses you want to put something nasty on me as a man? Fuck you, up your ass and in your mouth. Magyarul is az eredetinél jóval költőibb, szemérmesebb változat született, méghozzá Devecseri Gábor fordításában: Majd alul-fölül érzitek, ti fickók, rongy Aurelius és parázna társa: Furius, kik a verseim miatt, mert kissé pajkosak, engem is puhánynak véltek. Mert a kegyes poéta légyen tiszta és ne a költeménye, arra nincs szükség: sava-borsa éppen akkor van, ha csíntalan és nem oly szemérmes és a kéjre fölingerelni képes: nem kis gyermekeket, de azt, ki szõrõs s föl sem tudja emelni lomha tagját. S míg olvastok ezernyi csókjaimról, Azt, hogy férfi vagyok, nem értitek meg ? Majd alul-fölül érzitek, ti fickók.