Itt a TASZ kisokos tiltakozó tanároknak és szülőknek

Fotó: VS.hu / Mudra László

-

11 kérdés-választ írt a Társaság a Szabadságjogokért, hogy a köznevelésben dolgozó tiltakozók és a szülők tisztában legyenek a jogaikkal.


A pedagógus vagy nevelőtestület törvényben garantált joga, hogy tiltakozzon, véleményt mondjon - szól a Társaság a Szabadságjogokért kisokosának első pontja, majd a második kérdés rögtön az, mit tehet az ember, ha a Klik ezt megtiltja? Azzal kezdik, hogy


a KLIK-nek nincs felhatalmazása arra, hogy a pedagógusok illetve a nevelőtestület tiltakozó jellegű véleménynyilvánítását megtiltsa.

Azt ugyanis csak törvényben lehet korlátozni. A Klik a pedagógus munkaviszonyát sem szüntetheti meg, ha az iskolát érintő kérdésekben szakmai véleményt mond. Az persze nem garancia arra, hogy ne mondanának fel jogszerűtlenül a pedagógusnak, de a TASZ szerint ez a Kliknek több okból sem áll érdekében. Az egész nevelőtestületet például nem célszerű kirúgni, másrészt a sajtó is felkapná az ügyet.

Azt viszont joga van ellenőrizni a Kliknek, hogy az esetlegesen munkaidőben, tanítási időben, a gyermekek felügyeletének idején zajló tiltakozások mellett a gyerekek, szülők jogait nem sértik-e a tiltakozások, másrészt a Klik munkavállalói teljesítik-e a munkaszerződésükből fakadó kötelezettségeiket.


Ezért például a KLIK kérheti a megtartott órák igazolását, vagy a meg nem tartott órák pótlásának igazolását

A jogszerű követelés vannak feltételei: nem szabhat ésszerűtlenül rövid időt az információszolgáltatásra (a Teleki igazgatója pár órát kapott a dokumentumok beadására), a követelés teljesítése nem mehet a tanulók rovására - például hogy tanórák maradnak el azért, hogy a kérést teljesítsék, mert órákat, napokat kell fénymásolni.

A TASZ szerint a tanár munkaidőben kétféleképpen tüntethet jogszerűen: vagy egy jogszerű sztrájk alatt, vagy a munka jogszerű átszervezésével. Például: jogszerűen elmarad a 7. óra, később pótolják, illetve az elmaradt óra alatt is gondoskodnak a gyerekek felügyeletéről, ezt az egészet pedig az arra jogosult személy engedélyezte. Ez a két kulcs elem: az óra pótlása, illetve az eredeti időben a gyermekfelügyelet biztosítása.

Egy népszerű kérdés: lehet beteget jelenteni tiltakozásul? Ez veszélyes, mert táppénzt nem lehet jogszerűen felvenni erre az időre. Aki már 15 nap betegszabadságot elhasznált, automatikusan táppénzt kap.Gyereket lehet kérni a sztrájkra?

A tanulók nem munkavállalók az iskolában, így sztrájkjoguk sincs, így viszont a szigorú sztrájktörvényi előírások sem vonatkoznak rájuk. A tanuló a köznevelési törvény alapján „az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthat minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola, kollégium működéséről”, ám óralátogatás alól a pedagógus nem mentheti fel tetszőleges indokkal.

Vagyis: a pedagógus nem kérheti meg a diákot, hogy ne menjen órára - még azt sem, aki már nem tanköteles -, ám tájékoztathatja arról, „ha – a házirend általános szabályainak megfelelően – igazolt lesz az egy adott napra távolmaradásukhoz engedélyt kérő tanulók hiányzása.” Akik viszont iskolába mennek, azoknak kötelező biztosítani a felügyeletet és megtartani az órákat.


Senkit nem érhet hátrány az iskolában, tanulmányi előmenetelében, tanórai részvételében azért, mert nem kívánja távolmaradással kinyilvánítani a köznevelési rendszerrel kapcsolatos kritikus véleményét.

A szülő - a házirend figyelembe vételével - távol tarthatja gyerekét az iskolától a köznevelés helyzete elleni tiltakozásul. Bár a köznevelési törvény szerint a szülő köteles biztosítani a gyerek tankötelezettségének teljesítését, de egy egyszeri, egynapos, tetszőleges indokú hiányzás a TASZ szerint önmagában nem veszélyezteti azt. Aki nagykorú, annak magának kell engedélyt kérnie a távolmaradásra, ha támogatni akarja a tiltakozást.

Az iskolarendőr vagy a Klik nem kérdezősködhet és vezethet nyilvántartást arról, kik támogatják vagy nem támogatják az iskolában a tiltakozást. Az jogsértő, ha ilyen információt valaki másokról elárul.