Hogy képes valaki megölni a saját gyerekeit?

Fotó: iStockphoto / michaklootwijk

-

Aki bosszúból öl, annál kikapcsol a szülői ösztön. A gyerek ilyenkor pusztán egy tárgy, az elkövető az adott pillanatban képtelen gondolkodni. Mégsem a köznapi értelemben vett pszichiátriai beteg. Éppen ezért nehéz, a legtöbbször nem is lehet felismerni a készülő tragédiát. Persze előfordul, hogy vannak intő jelek, mégsem sikerül megakadályozni a gyilkosságot. Az elmúlt hónapokban több családirtás is történt, szakemberekkel magyaráztattuk a magyarázhatatlant.


Nem lehet előre észrevenni a jeleket annál, aki bosszúból öli meg a gyerekeit – állítja Németh Attila, a Nyírő Gyula Kórház Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetének főigazgató főorvosa.


Csak arra tud koncentrálni, hogy a legnagyobb fájdalmat okozza a másiknak, és a következményeket nem mérlegeli.

Az ilyen típusú családi bosszú hosszú folyamat eredménye, hosszan átélt – párkapcsolati vagy egzisztenciális – kilátástalanság vezethet ide – mondja Síklaki István szociálpszichológus, egyetemi docens. A gyilkosságra hajlamos, kényszeres ember folyamatosan ezt a kilátástalanságérzést pörgeti magában, az egész egyre bonyolultabb rendszerré válik, a tehetetlenségére végül egyik alternatívának a brutális bosszút látja.

Mire az elkövető eljut odáig, hogy megöli a családját, addigra a fantáziájában sokszor lejátszotta a jelenetet, lényegében van egy kész forgatókönyve. Aztán valami hirtelen kiváltja nála a pánikot, a kilátástalanság érzését, bekattan és nincs megállás: beindul a sokat ismételgetett forgatókönyv. Az biztos, a tudata beszűkül, a kontroll megszűnik – vázolja a folyamatot Síklaki.

A szülői ösztön ilyenkor kikapcsol, nem érez empátiát, vagyis nem képes más fejével gondolkodni. A sajátjával sem. Ez vezet oda, hogy amit eltervezett, végre is hajtja.


Elborult állapotban a gyerek nem az ő gyereke, hanem egy tárgy.

  • 2015 július: felakasztotta 6 és 12 éves fiát, majd magával is végzett az elvált apa, akinél láthatáson voltak a gyerekek. A férfi korábban a feleségét is bántalmazta, emiatt önként pszichiátriára vonult. Hagyott búcsúlevelet: a nőn akart bosszút állni, amiért elhagyta.
  • 2015 június: baltával mészárolta le feleségét, két fiát, majd magával is végzett a balmazújvárosi férfi. Az ok: a hírek szerint a feleség hozzá akart menni egy másik férfihez, aki pénzért akart állampolgárságot szerezni.
  • 2015 április: egy anya Tatán egy panzióban különös kegyetlenséggel megölte 8 éves kislányát. Állítólag 106 késszúrás volt a testén. A gyerek a tavaszi szünetben volt a nőnél, akit a bíróság ugyan neki ítélt, de az apa nevelte, mert a nő súlyos alkohol- és drogproblémával küzdött. Állítólag az apán akart bosszút állni. Meg akarta magát ölni is, de végül mégsem tette meg.
  • 2015 január: ledobta fél éves kisfiát a negyedik emeletről, majd utána ugrott az apa, mindketten meghaltak. Az anyán akart bosszút állni. Zaklatás miatt ült előzetesben, korábban többször fenyegetőzött a gyerek megölésével.

A balmazújvárosi tragédia helyszíne


Nem elmebeteg

Az ilyen gyilkosságokat nem lehet egyetlen okra visszavezetni, nincs két egyforma eset. Ami közös, hogy az elkövető tudata beszűkült a bosszúra. Az ilyen gyilkosságot elkövető súlyosan antiszociális és agresszív személyiség, de nem elmebeteg – hangsúlyozza Németh.

Minden gyilkosnál bizonyítható a személyiségfejlődési zavar, így pszichiátriai diagnózis is adható, de ez nem jelent skizofréniát vagy más pszichotikus állapotot, mint amire általában a pszichiátriai beteg kifejezést hallva gondolunk. Ők is betegek, de tetteikért büntetőjogi felelősséggel tartoznak.

Egy skizofrén beteg ugyanis soha nem követ el gyilkosságot bosszúból, például mert elvették tőle a gyerekét. Egyébként is ritka az ilyen eset, a gyilkosságok 2-2,5 százalékát követi el skizofréniában szenvedő beteg. Ilyenkor hangot hall, vagy téveszme hatására támadhat a környezetére, például ha az ördögöt látja a gyerekben.

A „bosszú-gyilkosságokat” nem szabad összekeverni azzal sem, mikor egy súlyosan depressziós szülő ugrik ki a tizedik emeletről karján a gyerekkel. Ő ugyanis nagyon reménytelennek látja a jövőt, nem akarja, hogy a gyereke ennek áldozatul essen. Egyetlen kiutat lát: a halált, ahová magával viszi szeretett gyermekét. Itt súlyos pszichiátriai betegségről van szó, ha időben kórházba kerül, talán lehet rajta segíteni – mondja a főigazgató.

Volt egy olyan eset is, mikor egy drogosnak olyan hallucinációi támadtak, hogy néhány hónapos gyerekében a sátánt látta, ezért el akarta ásni. Szerencsére időben orvosi ellátást kapott, és teljesen rendeződött az állapota.  • 2014 november: egy nő életveszélyesen bántalmazta újszülött gyermekét, aki otthon, a vécében jött világra.
  • 2013 február: a Vas megyei Csepregen egy férfi késsel leszúrta 3 és 4 éves gyerekeit, a feleségére rágyújtotta a házat, majd magát is leszúrta. A feleségnek sikerült kimenekülnie. Anyagi gondokról és szerelemféltésről is írtak az újságok.
  • 2012 november: brutális kegyetlenséggel megölette volt élettársa 11 éves fiát egy nő. Az utóbbi idők egyik legszörnyűbb gyilkossága volt ez. Az apa elmondása szerint a nő és az ő fia sokszor hajba kaptak, ezért kérte, a nő költözzön el. „Bence imádott, rajongott értem, ahogy én is érte. Erika ezt látta veszélyesnek, attól félt, hogy valaki elvesz tőle, és ő háttérbe szorul” – mondta az apa a Frizbi című műsorban.

Egy külső szemlélő a legtöbb esetben nem látja, hogy mi folyik egy ilyen emberben. Amíg kontroll alatt tartja indulatait, nem igazán vannak jelei annak, mire készül, a viselkedésén sem látszik. Utólag persze mindenki magát vádolja, miért nem tudta megelőzni – mondja Síklaki István.

A lányát Tatabányán megölő anyánál viszont voltak jelek: a sajtóban megjelent cikkek szerint például zavarodott volt a viselkedése. A probléma, hogy nagyon erősek a kulturális sztereotípiák: egy hivatal, amelyik cselekedhetne, nehezen képes elfogadni, hogy egy anya ilyesmit tenne – magyarázza a szociálpszichológus.


  • 2010 augusztus: egy férfi megölte élettársát és annak két gyerekét Ácson
  • 2010 március: a családfő megölte feleségét és két kislányát, majd magával is végzett Tényőn. Pszichológushoz járt, aki nem találta súlyosnak az állapotát. Álmatlansággal és szorongással küzdött.
  • 2008 július: egy házaspár megölte egyéves gyerekét, majd öngyilkosságot kísérelt meg, sikertelenül. Komoly anyagi gondjaik voltak.

Németh Attila

Németh Attila, a Nyírő Gyula Kórház Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetének főigazgató főorvosa


Aki bosszúból öl, annál súlyos, antiszociális személyiségzavarról van szó, olyan komoly torzulásról, amelynek a hátterében gyakran szerfüggőség áll. Az ilyen személy ugyanakkor tudatában van a tettének, így felel is azért– teszi hozzá Németh Attila főorvos.

A tágan értelmezett mentális zavar nem jelent mentő körülményt egy gyilkosságra. Az ilyen gyilkosságokat elkövető emberek olyan személyiségek, akik nem tudtak beilleszkedni a társadalomba, és a börtönbüntetés révén ki kell vonni őket a társadalom mindennapjaiból.

„Aki ilyen mértékű antiszociális cselekedetre képes, azt nem tekinthetjük normálisnak”, de a szó köznapi értelmében nem is beteg – erősíti meg Németh Attila véleményét Síklaki István.

A szűken értelmezett mentális probléma ugyanakkor nem teszi valószínűbbé, hogy valaki ilyet kövessen el – mondja a szociálpszichológus. A hírek alapján a fiait megölő hevesi férfi sem volt skizofrén vagy depressziós.


Síklaki István

Síklaki István szociológus, egyetemi docens


A gyilkosnak is jobb, ha börtönbe kerül

Évekkel ezelőtt, a zalai családirtáskor kiderült, az apa pszichiátriai kezelés alatt állt, ilyenkor a laikusok ok-okozati összefüggésre gondolnak, de ilyen összefüggés nincs – hangsúlyozza a szakember. Bár ilyen esetekben hivatkozhatnak arra, az elkövető nem volt beszámítható állapotban, Síklaki István szerint mégis célszerű ilyenkor beszámíthatóságot vélelmezni, és az elkövetőnek is jobb, ha súlyos büntetést kap, mint az, ha elmegyógyintézetbe zárják.


Bár nincs mérés erről, de Síklaki szerint bosszúból inkább férfiak ölnek, a nők az egzisztenciális kilátástalanság elől menekülnek a halálba – és viszik a gyereküket is. A bosszúból elkövetett gyilkosságok vége – szándék szerint – mindig az öngyilkosság. Ami vagy bekövetkezik, vagy nem: a tatabányai esetnél például nem.


Az öngyilkosság bosszú, rámutatás arra, hogy »a te bűnöd, hogy ez lett az én sorsom«. Ez elég gyakori. Hála Istennek ritkább, mikor ehhez hozzájárul a közös gyerekek megölése. Az ő feláldozásuk jóval túl van az öngyilkossági szándékon.

Aki életben marad, és nincs semmilyen elme- vagy személyiségproblémája, előbb-utóbb rádöbben, mit tett. Ez rettenetes bűntudathoz, és későbbi öngyilkossághoz vezethet – mondja Síklaki István és Németh Attila is. Utóbbi szerint egyénfüggő, hogy kinél mekkora bűntudatot okoz a tette, de általában élete végéig nem szabadul tőle.


gyilkosság, illusztráció


Miután a család megölése független a pszichés zavaroktól, ezért nem segítene a helyzeten, ha könnyebben lehetne valakit kényszergyógykezelés alá vetni – mondja Síklaki István. (Kényszergyógykezelést most már a bíróság csak büntetőeljárásban rendelhet el, meghatározott esetekben, például személy elleni erőszakos bűncselekménynél, ha az elkövető kórós elmeállapota miatt nem büntethető.)

Síklaki István szerint az segítene sokat, ha a kisközösségek jobban működnének. Ha valaki ennyire kilátástalannak ítéli a helyzetét, de támaszt talál, akkor meg lehet előzni a tragédiát. Ha magára marad, akkor nem. Ez nemcsak az egzisztenciális, de a párkapcsolati krízissel küzdőkre is igaz.


Ezek az emberek biztosan nem tudtak bizalommal fordulni szakértőhöz, aki felismerhette volna, hogy az illető magában őrlődik. Megvannak a módszerek arra, hogy hogyan lehet ebből kiutat találni segítséggel, csak ehhez szükség volna a megfelelő intézményrendszerre.