Hitlert is megszégyenítő cigányozás egy gyulai bírótól

Fotó: Europress/AFP/Kisbenedek Attila / Europress/AFP/Kisbenedek Attila

-

„A »cigányság« mint kategória nem elsődlegesen faji alapon értelmezhető, hanem az ekként jelzett életformát követő, faji hovatartozástól függetlenül a lakosságnak egy elkülönült, a többségi társadalom hagyományos értékeit és a már hivatkozott jogszabályok által is védett értékeket semmibe vevő csoportjaként, akik egy bizonyos munkakerülő életforma, a magántulajdont, együttélési normákat nem tisztelő erkölcsi felfogás követői” - részben ezzel indokolta egy gyulai bíró azt a döntését, amelyben nem oszlatta fel a Jobbikhoz és a feloszlatott Magyar Gárda Egyesülethez köthető Szebb Jövőért Egyesületet.


A Roma Sajtóközpont az Indexhez eljuttatott cikkében idézte az ítélet indoklását. Az ügyészség kezdeményezte a Szebb Jövőért feloszlatását, mert az szerintük alkotmány- és törvénysértően működik – épp úgy, mint a Magyar Gárda, amit 2009-ben egy hasonló per végén feloszlattak. A bíróság elutasította az ügyészség keresetét, és nem vette figyelembe a Magyar Gárda-ítéletet. Az ügyészség fellebbezett az ítélet ellen.

Mucsi Erika, a Gyulai Törvényszék bírája az ítélet indoklásában úgy fogalmaz: "nem elhallgatható tény viszont a cigány származásúaknak az elkövetői körben való viszonylag magas aránya. Ebből adódóan bár a cigányok és a bűnelkövetők köre nem azonos, ... az átfedések alapot adnak az anomáliák »cigánybűnözésként« való megfogalmazására".

A per tárgya volt az is, hogy az egyesület – törvénybe ütköző módon – a Jobbik rendezvényeit biztosítja. A párt és szervezet közti kapcsolatot azonban a törvényszék nem látta bizonyítottnak, annak ellenére, hogy mind tagjaiknak, mind ideológiáiknak átfedéseire rámutatott. Muhi szerint ez érthetetlen, hiszen például az egyesület vezetője négy éve a Jobbik képviselőjelöltje is volt – legalábbis amíg az ellene folyó büntetőügy miatt vissza nem lépett.

A megyei ügyészség – amely most fellebbezett az ítélet ellen – keresetében azért kérte az SZJE feloszlatását, mert szerinte annak nézetei alkotmányellenesek, működése sérti a romák emberi méltóságát, az emberek között faji alapon megkülönböztetést tesz, továbbá visszaél az egyesülési joggal, hiszen tevékenysége mások szabadságának sérelmével jár.